go to main prd

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 1 : บทบัญญัติทั่วไป

1) Hankook Tire Thailand Co.,Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท", ซึ่งหมายรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.hankooktire.com) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณบนอินเทอร์เน็ต เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญสำหรับคุณคือ การทราบว่าเราทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีของข้อมูลผู้บริโภคที่รวบรวมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งให้ทราบ ให้ทางเลือก ให้สิทธิ์เข้าถึง และรักษาความปลอดภัยในลักษณะต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง.
2) บริษัทได้กำหนดกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทราบเกี่ยวกับสิ่งที่แก้ไขได้อย่างง่ายดาย.

ข้อ 2 : ขอบเขตการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1) คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ต้องบอกเราว่าคุณคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตนเอง บริษัทจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อ ประเทศ และที่อยู่อีเมล) เว้นแต่ว่าคุณสมัครใจเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา. มีส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ที่เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อให้ข้อมูลบางอย่างที่คุณร้องขอ (เช่น "ถาม-ตอบ" และ "ลงทะเบียนยางของคุณ") เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์บริษัทจะรวบรวม URL ของหน้าเว็บ แต่ไม่รวบรวมที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้อาจรวบรวมในลักษณะ "ไม่ระบุชื่อ" เพียงเพื่อประเมินจำนวนการเข้าชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ หรือหน้าที่มีการเข้าชม.
2) บริษัทไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดว่าจะละเมิดสิทธิพื้นฐานของคุณ (เชื้อชาติและชาติพันธุ์ อุดมการณ์และความเชื่อ บ้านเกิดและภูมิลำเนา ความโน้มเอียงทางการเมืองและประวัติอาชญากรรม ภาวะสุขภาพ เช่น ประวัติผู้ป่วย กิจกรรมเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นหากข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องรวบรวมเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับและจำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ.

ข้อ 3 : ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทมีกระบวนการที่คุณสามารถกาเครื่องหมายในช่องเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วน "ถาม-ตอบ" และ "ลงทะเบียนยางของคุณ" หากคุณกาเครื่องหมายในช่องนี้ เราจะถือว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล.

ข้อ 4 : จุดประสงค์ของการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ที่เรารวบรวม จะนำไปใช้ในการให้ข้อมูลบางอย่างที่คุณร้องขอเท่านั้น. ข้อมูลยางของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม จะนำไปใช้ในการติดต่อคุณในกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าเท่านั้น.
2) ข้อมูลชื่อโดเมนที่เรารวบรวมจะนำไปใช้ในการประเมินจำนวนการเข้าชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ หน้าที่มีการเข้าชม ฯลฯ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานไซต์ของเราและเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของไซต์.

ข้อ 5 : ระยะเวลาในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด.

ข้อ 6 : การรวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้

1) คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่มีการเข้าชมในภายหลัง หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่ยอมรับคุกกี้นั้น คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้. คุกกี้ทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยให้คุณนำทางไปมาระหว่างหน้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำความชอบของคุณ และโดยทั่วไปปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาที่คุณเห็นทางออนไลน์นั้นเกี่ยวข้องกับตัวคุณและสิ่งที่คุณสนใจมากขึ้น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีดูว่ามีคุกกี้ใดบ้างได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณและวิธีจัดการและลบคุกกี้ดังกล่าว โปรดไปที่http://www.allaboutcookies.org/.
2) เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีควบคุมคุกกี้ได้ที่ด้านล่าง. การใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ โปรดปิดใช้งานคุกกี้ตามคำแนะนำในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้.
เว็บไซต์ใช้คุกกี้ต่อไปนี้ :
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด. คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการดำเนินงานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบในส่วนพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่อาจนำไปใช้ในทางการตลาดหรือจดจำว่าคุณเคยไปที่ใดบ้างบนอินเทอร์เน็ต คุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้.
คุกกี้เชิงวิเคราะห์. คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เข้าชมและเห็นว่าผู้เข้าชมเคลื่อนที่ไปมาในเว็บไซต์ของเราอย่างไรขณะที่ใช้งาน วิธีนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เช่น โดยช่วยให้ผู้ใช้พบสิ่งที่กำลังมองหาได้อย่างง่ายดาย คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมเป็นแบบไม่ระบุชื่อและนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของเว็บไซต์เท่านั้น. เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ Google Analytics ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ Google Analytics จะได้รับการส่งผ่านไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หากต้องการทราบภาพรวมของความเป็นส่วนตัวที่ Google และลักษณะที่มีผลใช้บังคับกับ Google Analytics โปรดไปที่ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. คุณสามารถเลือกที่จะออกจากการติดตามของ Google Analytics โดยไปที่https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละประเภทที่เราใช้และจุดประสงค์ในการใช้งานในตารางต่อไปนี้:

ประเภทคุกกี้ ชื่อคุกกี้ แหล่งที่มา จุดประสงค์
จำเป็นอย่างยิ่งยวด JSESSIONID Hankook เก็บรักษาเซสชัน
renderid
เชิงวิเคราะห์ _ga Google Analytics ใช้ในการจำแนกผู้ใช้โดย Google Analytics
_dc_gtm ใช้ในการช่วยระบุผู้เข้าชมตามอายุ เพศ หรือความสนใจโดย DoubleClick - Google Tag Manager
_gat ใช้ในการจำกัดผลลัพธ์อัตราคำขอ

3) คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้โดยเปิดใช้การตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ในการปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้. การปิดใช้งานคุกกี้หรือประเภทคุกกี้จะไม่ลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องทำการลบต่างหากภายในเบราว์เซอร์ของคุณ. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่เมนู 'ตัวเลือก' หรือ 'ความชอบ' ของเบราว์เซอร์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ไปที่ตัวเลือก 'วิธีใช้' ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดเลือกลิงก์ต่อไปนี้:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

หากคุณปิดใช้งานคุกกี้เชิงวิเคราะห์หนึ่งรายการขึ้นไป เราอาจยังคงใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้ก่อนที่คุณจะตั้งค่าปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราจะหยุดใช้คุกกี้ที่ปิดใช้งานแล้วในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม. คุกกี้ทั้งหมดจะหมดอายุหลังจากสองปี ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด.

ข้อ 7 : การใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ระบุและการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก

1) บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตที่กำหนดในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การใช้งานจะไม่เกินกว่าขอบเขตดังกล่าวและไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่นๆ.
2) บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจโดยอิสระของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ฝ่ายต่างๆ ต่อไปนี้: บริษัทสาขา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการแบ่งปันไปยัง emFrontier Co., Ltd เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมการทำงานและให้บริการในนามของเรา. ฝ่ายอื่นๆ เมื่อกฎหมายกำหนดหรือจำเป็นต่อการคุ้มครองบริการของเรา อาจมีกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ฝ่ายอื่นๆ กล่าวคือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยบังคับ (เช่น หมายค้นหรือคำสั่งศาลอื่นๆ) เพื่อตรวจสอบหรือบังคับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่กำกับดูแลบริการของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทสาขา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องของเรา. ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ขององค์กร เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกในฐานะส่วนหนึ่งของการควบรวมหรือโอนกิจการหรือในกรณีของการล้มละลาย. ฝ่ายอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมหรือคำสั่งจากคุณ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลภายนอกเมื่อคุณยินยอมหรือขอให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว.

ข้อ 8 : การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

1) หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทสาขาและบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในต่างประเทศ และจากประเทศหรือเขตอำนาจศาลของคุณไปยังประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั่วโลก. หากคุณเข้าชมเว็บไซต์จากภูมิภาคอื่นๆ ที่มีกฎหมายควบคุมการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจแตกต่างจากกฎหมายในภูมิภาคของคุณ โปรดทราบว่า คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภูมิภาคของคุณเองซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ.

ข้อ 9 : ไซต์เชื่อมโยง

1) บริษัทอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และข้อมูลของบริษัทอื่นๆ แก่คุณ เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมไซต์และข้อมูลภายนอก บริษัทจึงไม่รับผิดชอบหรือรับประกันความมีประโยชน์ของบริการหรือข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับลิงก์ดังกล่าว หากคุณเข้าชมหน้าของไซต์อื่นโดยคลิกลิงก์ที่รวมอยู่ในไซต์ของบริษัท ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่เพิ่งเข้าชม เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับของบริษัท.

ข้อ 10 : การส่งเนื้อหาโฆษณา

1)บริษัทไม่ส่งเนื้อหาโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างผลกำไรที่ขัดกับการปฏิเสธอย่างชัดแจ้งของคุณที่จะไม่รับเนื้อหาดังกล่าว.
2) บริษัทไม่ส่งเนื้อหาโฆษณาบนสื่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ (เยาวชนที่อายุไม่เกิน 13 ปี).

ข้อ 11 : มาตรการทางเทคนิคและการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1) เมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะดำเนินมาตรการทางเทคนิคต่อไปนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และความเสียหายของข้อมูลดังกล่าวเพื่อรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามมาตรการความปลอดภัยต่างหาก รวมถึงการส่งผ่านไฟล์และข้อมูลที่เข้ารหัส หรือการใช้งานฟังก์ชันล็อกไฟล์ โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสใช้ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมดังกล่าวได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ในกรณีที่มีไวรัสระบาดอย่างกะทันหัน จะมีการจัดเตรียมโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสที่เกี่ยวข้องทันทีที่พร้อมให้บริการ เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มีการนำอัลกอริธึมโค้ดมาใช้เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเครือข่ายต่างๆ อย่างปลอดภัย มีการติดตั้งไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการแฮ็กและการรุกรานจากภายนอก และมีการใช้งานระบบบล็อกการรุกรานและระบบการวิเคราะห์จุดอ่อนในเซิร์ฟเวอร์แต่ละแห่งเพื่อรักษาความปลอดภัย.

ข้อ 12 : สิทธิและพันธะหน้าที่ของผู้ใช้

1) บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของคุณเองหรือความเสี่ยงพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต.
2)คุณมีพันธะหน้าที่ในการปกป้องตนเองและไม่ละเมิดข้อมูลของผู้อื่น พร้อมด้วยสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.

ข้อ 13 : การรวบรวมและการใช้ข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

1) บริษัทไม่รวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้เว็บไซต์โดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าพยายามลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา.

ข้อ 14 : การถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อให้สามารถถอนความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล.
2) หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการแก้ไข หรือขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดไปที่ "ถาม-ตอบ" บนศูนย์บริการลูกค้าและส่งคำขอของคุณ.

ข้อ 15 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทแต่งตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวเพื่อรับคำแนะนำและจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูลและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวมีดังต่อไปนี้

[ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว]
ชื่อ: Jeong Hoon Oh
ทีม: ทีมรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล
อีเมล: ventus@hankooktech.com

[เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล]
ชื่อ: Ji Hyung Lee
ทีม: ทีมรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล
อีเมล: ljhbajo@hankooktech.com

ข้อ 16 : การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559 การแก้ไขใดๆ จะได้รับการโพสต์ที่ URL นี้และจะมีผลใช้บังคับเมื่อโพสต์แล้ว ฉะนั้น โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ.