go to main prd

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัทฮันกุก

ที่ บริษัทฮันกุก เรากำลังมองหาผู้นำเชิงรุกของวันพรุ่งนี้มาร่วมงานกับเรา และเติบโตไปพร้อมกับเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญและกระจายอิทธิพลของเราไปทั่วโลก มาร่วมงานกับเราหากคุณต้องการพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณและใช้ความสามารถทั้งหมดที่คุณมีผ่านทางวัฒนธรรมเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทฮันกุก

{component.altText}

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

Hankook Tire พิจารณาการประเมินความสามารถของผู้สมัครอย่างยุติธรรมเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงคุณลักษณะใด ๆ เช่น เพศ ความทุพพลภาพ สัญชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา เรามีความเชื่อว่าประสบการณ์ ความสามารถ และภูมิหลังที่หลากหลายของพนักงานเรามีความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Hankook Tire

เพื่อตระหนักถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การจ้างงานและเลี้ยงดูผู้หญิงและคนพิการเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการคำนึงถึงความสามารถของผู้หญิง บริษัทได้กำหนด "เป้าหมายทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้หญิงประจำปี 2030" ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาว และดำเนินการริเริ่มตามหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นำ สวัสดิการ การศึกษา และการประเมินผล ส่งผลให้อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อผู้นำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง "Korea Donggeurami Partners" ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานมาตรฐานในเครือสำหรับผู้ทุพพลภาพ โดยมีส่วนช่วยอย่างต่อเนื่องในการขยายและการจ้างงานที่มั่นคงสำหรับผู้ทุพพลภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการฝึกอบรม "ความเป็นผู้นำด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (D&I)" เป็นประจำสำหรับผู้นำของทีมงานทั่วทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นกลางและยุติธรรมด้วยความสามารถที่หลากหลายและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แบ่งแยก จากนี้ไป Hankook Tire จะพยายามต่อไปเพื่อเป็นบริษัทที่เคารพความหลากหลายและขยายการมีส่วนร่วมโดยการพิจารณาตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

สถานะปัจจุบันของแรงงานหญิงและเป้าหมาย

ประเภท อัตราส่วน เป้าหมายปี 2030
แรงงานหญิง 10.4% 13%
ผู้จัดการหญิง (ทั้งหมด) 16.6% 22.5%
ผู้จัดการหญิง
(อาวุโสและผู้รับผิดชอบ)
17% 30%
ผู้จัดการหญิง
(ตำแหน่งสูงสุด)
1.5% 7.5%
ผู้หญิงในแผนกขาย 19.9% 40%
ตำแหน่ง STEM* 10.9% 30%

* STEM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร

 • career-detail-apply-01

  ส่งประวัติส่วนตัว

  ขั้นตอนที่ 01

 • career-detail-apply-04

  ตรวจสอบ

  ขั้นตอนที่ 02

 • career-detail-apply-03

  สัมภาษณ์

  ขั้นตอนที่ 03

 • career-detail-apply-02

  ตัดสิน

  ขั้นตอนที่ 04

* บริษัทฮันกุก เป็นผู้จ้างงานที่ให้โอกาสแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคนจะได้รับการพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือถิ่นกำเนิดแต่อย่างใด