go to main prd

คู่มือการดูแล

การเปลี่ยนยาง

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและสบาย ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ขับขี่ทุกคนทราบเวลาและวิธีการเปลี่ยนยางใหม่

ความสำคัญของการเปลี่ยนยางใหม่

 • การเปลี่ยนยางในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และยังส่งผลต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพรถ

เวลาที่ต้องเปลี่ยนยางใหม่

 • ในกรณีที่ชำรุดอย่างหนัก : จะตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางได้อย่างไร
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อม เช่นยางแตก

วิธีการเปลี่ยนยางใหม่

ความสำคัญการเปลี่ยนยาง และวิธีเปลี่ยนยางใหม่เป็นความรู้สำคัญสำหรับผู้ขับขี่ทุกท่าน ซึ่งเข้าใจถึงเวลาเหมาะสมในการเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยและสบายในการขับขี่

 • Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-How to Replace a tire-step1

  ขั้นตอนที่ 1

  ถอดยางและล้อออกจากรถ

 • Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-How to Replace a tire-step2

  ขั้นตอนที่ 2

  หลังจากแยกยางและล้อออกแล้ว ให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่

 • Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-How to Replace a tire-step3

  ขั้นตอนที่ 3

  ตรวจสอบการถ่วงยาง

 • Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-How to Replace a tire-step4

  ขั้นตอนที่ 4

  ติดตั้งยางใหม่และล้อให้แก่รถ

เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนยางใหม่

 • โดยปกติแล้ว ควรเปลี่ยนยางทั้งสี่เส้นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนยางเพียงสองเส้น ยางชุดใหม่ควรใส่ที่ล้อหลัง
 • หากเปลี่ยนยางเพียงเส้นเดียวอาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลของยางด้านซ้าย/ขวา และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของรถ