go to main prd

คู่มือการดูแล

การถ่วงล้อ

ตรวจสอบความสมดุลของยางทุกครั้ง หากพบว่ามีการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์หรือเสียงผิดปกติในรถ เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการถ่วงล้อ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ในการขับขี่ ช่วงเวลาไหนที่ควรตรวจสอบ และข้อควรระวัง

ความสำคัญของการถ่วงล้อ

  • การถ่วงยางเป็นกระบวนการในการชดเชยน้ำหนักของยางและล้อหลังการประกอบ หากไม่มีการถ่วงยางอย่างเหมาะสม จะเพิ่มการสั่นสะเทือนและเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในรถของคุณ

เวลาที่ต้องตรวจสอบการถ่วงยาง

  • เมื่อเปลี่ยนยาง
  • เมื่อรถเสียสมดุล หรือตำแหน่งยางเปลี่ยน

วิธีการถ่วงยางและล้อ

  • เพื่อทำถ่วงยางและล้อ สามารถใช้น้ำหนักถ่วงเมื่อจุดใดจุดหนึ่งเบาหรือหนักกว่าที่ควรจะเป็น