go to main prd

คู่มือสำหรับยาง

ขนาดและข้อมูลจำเพาะ

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับการเปลี่ยนยางขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่คุณเป็นเจ้าของและสไตล์การขับขี่ของคุณ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่น่าพอใจ การนำปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มาพิจารณาเพื่อทำการเลือกผลิตภัณฑ์ฮันกุก ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

* คลิกปุ่มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของแก้มยาง

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Guide-Size & Specs

ยางรถยนต์ส่วนบุคคล

285 / 35 ZR 19

ยางรถกระบะ

265 / 70 R 17

ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร

315 / 70 R 22.5

ความกว้างของยาง

ระยะห่าง (มม.) เป็นเส้นตรงระหว่างแก้มยางที่ติดกับของล้อที่มีแรงดันลมมาตรฐานและไม่มีการรับน้ำหนัก

ความสูงของยาง

*อัตราส่วนยาง:
อัตราส่วนความสูงต่อความกว้าง
*อัตราส่วนยาง = (ความสูง) / (ความกว้าง) X 100

เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบล้อ

ระยะห่างระหว่างฐานขอบล้อที่สัมผัสกับริมขอบล้อ (เกือบเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของยาง)

เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของยาง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยางที่ติดเข้ากับขอบล้อที่มีแรงดันลมมาตรฐานและไม่มีการรับน้ำหนัก