go to main prd

เทคนิคการขับขี่

การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นภูมิปัญญาสำหรับการใช้ชีวิตในยุคที่ราคาน้ำมันสูงและต้องอนุรักษ์พลังงาน การเดินทางของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีการขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของฮันกุก

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Driving Tips-Eco Driving Tips

คู่มือในการขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • 1. รักษารถยนต์ของคุณให้มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้

  สำหรับน้ำหนักทุก 100 กก. ในตัวรถของคุณ ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงจะลดลงมากถึงร้อยละ 6 บนรถเก๋งขนาดกลาง ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะยังมีความอ่อนไหวมากต่อการเสียดทานลม เมื่อคุณติดตั้งแร็คบนหลังคา ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอาจลดลงมากถึงร้อยละ 20

 • 2. รักษาความดันลมที่แนะนำของยาง

  หากคุณขับขี่ด้วยยางที่มีความดันลมน้อยกว่าความดันลมที่แนะนำ 50 กิโลปาสกาล ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงอาจลดลงมากถึงร้อยละ 6 ในเมือง และร้อยละ 4 บนทางหลวง.

 • 3. ปิดเครื่องยนต์หรือสลับเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

  หากรถของคุณหยุดนิ่งเป็นเวลามากกว่าหนึ่งนาทีโดยที่เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่ จะบริโภคเชื้อเพลิงมากกว่าตอนที่คุณติดเครื่องยนต์ ในเวลา 10 นาที รถของคุณบริโภคเชื้อเพลิง 130 ซีซี.

 • 4. หลีกเลี่ยงการออกตัวเร็วและการหยุดอย่างฉับพลัน

  การค่อย ๆ เร่งเครื่องจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง การเร่งประมาณ 20 กม.
  ชม.เป็นเวลาห้าวินาทีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณร้อยละ 11

 • 5. ใช้เบรกเครื่องยนต์

  เอาเท้าของคุณออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วลงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของคุณได้ร้อยละ 2.

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการขับรถแบบประหยัดพลังงาน

 • ใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น
 • ใช้ยางที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง
 • ปิดหน้าต่างและหลังคารับแดดขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่อยู่
 • ขับขี่ภายใต้ RPM (รอบต่อนาที) ต่ำ