go to main prd

คู่มือสำหรับยาง

โครงสร้างของยาง

ดอกยาง ไหล่ยาง แก้มยาง ขอบยาง โครงยาง เข็มขัดรัดหน้ายาง ยางรองในและส่วนประกอบอื่น ๆ มีการเชื่อมต่อโครงสร้างเพื่อให้เกิดโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ของยางที่สมบูรณ์

* คลิกปุ่มเพื่อดูชื่อและหน้าที่ของแต่ละส่วน

ดอกยาง

ส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรง

ดอกยางประกอบด้วยชั้นยางหนาที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรง ซึ่งต้านทานการแตกและการสั่นสะเทือนได้สูงเพื่อปกป้องโครงยางและเข็มขัดรัดหน้ายางที่อยู่ภายในยาง อีกทั้ง ยังมีการนำยางที่มีลักษณะเฉพาะในการต้านการกัดกร่อนภายในที่แข็งแกร่งมาใช้เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในการขับขี่ของยาง

ไหล่ยาง

ไหล่ของยาง

ไหล่ยางที่อยู่ระหว่างดอกยางกับแก้มยางเป็นส่วนที่หนาที่สุดในยาง เพราะเหตุนี้ ไหล่ยางจึงได้รับการออกแบบมาให้กระจายความร้อนที่สะสมอยู่ด้านในยางขณะขับขี่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

แก้มยาง

ด้านข้าง (ส่วนด้านข้าง) ของยาง

แก้มยางที่อยู่ระหว่างไหล่ยางและขอบยางจะปกป้องโครงยางจากภายในและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สบายจากความยืดหยุ่นระหว่างการขับขี่ อีกทั้ง บนแก้มยางยังมีเครื่องหมายกำกับชนิดของยาง ขนาด โครงสร้าง ลายดอกยาง ผู้ผลิต ชื่อแบรนด์ และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ไว้

โครงยาง

โครงของยาง

โครงยางเป็นโครงของยาง ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด โครงยาง หมายถึง ชั้นที่สร้างขึ้นจากเส้นตีเกลียวเสริมยางทุกชั้น ซึ่งดูดซับแรงดันลมภายในของยาง น้ำหนัก และการสั่นสะเทือน

ผ้าใบเสริมใยหน้ายางหรือเข็มขัดรัดหน้ายาง

ชั้นที่อยู่ระหว่างดอกยางกับโครงยาง

ผ้าใบเสริมใยหน้ายางเป็นชั้นเส้นตีเกลียวเสริมยางที่อยู่ระหว่างดอกยางกับโครงยางในยางผ้าใบเพื่อปกป้องโครงยาง ซึ่งดูดซับการสั่นสะเทือนจากภายนอกและป้องกันการแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดอกยางจากการสัมผัสกับโครงยางโดยตรง ในเวลาเดียวกัน ผ้าใบเสริมใยหน้ายางยังป้องกันการแยกตัวของชั้นยางและโครงยาง เข็มขัดรัดหน้ายางเป็นชั้นเสริมแรงที่แข็งแกร่งที่อยู่ในเส้นรอบวงระหว่างดอกยางกับโครงยางในยางเรเดียล หน้าที่ของเข็มขัดรัดหน้ายางคล้ายคลึงกับหน้าที่ของผ้าใบเสริมใยหน้ายาง แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งของดอกยางโดยการยึดโครงยางให้ติดแน่นอีกด้วย

ขอบยาง

ส่วนที่สัมผัสกับขอบล้อ

ขอบยางห่อหุ้มปลายของเส้นตีเกลียวเสริมยางและยึดยางติดกับขอบล้อ ขอบยางทำขึ้นจากหลายส่วน ซึ่งรวมถึงขดลวด แกน ยาง และผ้าใบหุ้มเส้นลวด โดยทั่วไปมักมีการยึดขอบล้อเล็กน้อย เพื่อให้ในกรณีที่เกิดการลดแรงดันลมอย่างฉับพลันขณะขับขี่ ยางจะไม่หลุดออกจากขอบล้อ

ชั้นเนื้อยางใน

ชั้นเนื้อยางในเป็นสิ่งที่ใช้แทนยางในภายในยาง และประกอบด้วยชั้นยางที่มีความสามารถในการให้อากาศซึมผ่านต่ำ โดยทั่วไป ชั้นยางดังกล่าวมักประกอบด้วยบิวทิล ยางสังเคราะห์ หรือชนิดพอลิไอโซพรีน หน้าที่หลักของชั้นเนื้อยางใน คือ เพื่อรักษาลมที่มีแรงดันสูงเอาไว้ภายใน