go to main prd

คู่มือสำหรับยาง

แก้มยาง

แก้มยางปกป้องโครงยางจากภายในและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สบายจากความยืดหยุ่นระหว่างการเข้าโค้ง อีกทั้ง บนแก้มยางยังมีเครื่องหมายกำกับชนิดของยาง ขนาด โครงสร้าง ลายดอกยาง ผู้ผลิต ชื่อแบรนด์และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ไว้

* คลิกปุ่มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของแก้มยาง

tireguide-btnb-01 tireguide-btnb-01

ชื่อแบรนด์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ขนาดของยาง

คำเตือนความปลอดภัย

UTQG

สถานที่แนะนำ

DOT

tireguide-btnb-02

DOT (กรมการขนส่ง)

สัญลักษณ์ "DOT" จะรับรองว่าผู้ผลิตยางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของยางรถยนต์ของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (DOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) โดยยางที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีหมายเลขผลิตภัณฑ์ DOT อยู่ที่แก้มยางด้านในใกล้กับขอบล้อ ตัวอักษร “DOT” ตามด้วยตัวอักษรและ/หรือตัวเลขแปดถึงสิบสามตัวและ/หรือตัวเลขที่ระบุสถานที่ผลิตยาง ขนาดยางและรหัสผู้ผลิต พร้อมกับสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง สัญลักษณ์ "DOT" จะรับรองว่าผู้ผลิตยางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของยางรถยนต์ของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (DOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) โดยยางที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีหมายเลขผลิตภัณฑ์ DOT อยู่ที่แก้มยางด้านในใกล้กับขอบล้อ ตัวอักษร “DOT” ตามด้วยตัวอักษรและ/หรือตัวเลขแปดถึงสิบสามตัวและ/หรือตัวเลขที่ระบุสถานที่ผลิตยาง ขนาดยางและรหัสผู้ผลิต พร้อมกับสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง

UTQG(Uniform Tire Quality Grading)

การสึกหรอของดอกยาง

ยางแต่ละเส้นจะถูกจัดลำดับตามสมรรถนะของดอกยางด้วยคำว่า "TREADWEAR (การสึกหรอของดอกยาง)" ตามด้วยตัวเลขสองหรือสามหลักที่แสดงถึงเกรดของดอกยางของยาง โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าดอกยางระบุ NHTSA เกรดของดอกยางจะแสดงเป็นทวีคูณของ 20 (เช่น 80, 120, 160)

การยึดเกาะ

ยางแต่ละเส้นจะต้องได้รับการจัดระดับสำหรับสมรรถนะการยึดเกาะถนนด้วยคำว่า ''TRACTION'' ตามด้วยสัญลักษณ์ AA, A, B หรือ C ซึ่งแสดงถึงความสามารถของยางในการหยุดบนถนนเปียกตามที่วัดภายใต้สภาวะควบคุมบนพื้นผิวการทดสอบของรัฐบาลที่กำหนดบนถนนยางมะตอยและคอนกรีต

อุณหภูมิ

เกรดอุณหภูมิจากสูงสุดไปต่ำสุดคือ A, B และ C ซึ่งแสดงถึงความสามารถของยางในการกระจายความร้อนภายใต้สภาวะการทดสอบในร่มที่มีการควบคุม ยางที่มีพิกัดต่ำกว่า C จะถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับ

ขนาดยาง

  • เครื่องหมายแสดงขนาดยางจะขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะ แต่หลัก ๆ แล้วประกอบด้วยสัญลักษณ์และตัวเลขที่แสดงความกว้างของยาง อัตราส่วนยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ดัชนีการรับน้ำหนักและสัญลักษณ์ความเร็วที่บ่งชี้ถึงสมรรถนะของยาง

แหล่งผลิต

  • ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงภูมิภาคที่ผลิตยาง

คำเตือนความปลอดภัย

  • ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาง