go to main prd

คู่มือสำหรับยาง

น้ำหนักบรรทุกและความเร็ว

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้

 • ดัชนีการรับน้ำหนัก (LI)
  • ดัชนีการรับน้ำหนักเป็นรหัสตัวเลขที่กำหนดน้ำหนักสูงสุดที่ยางแต่ละเส้นสามารถรองรับได้. ตัวอย่างเช่น หากดัชนีการรับน้ำหนัก คือ 100 จะหมายความว่า ยางสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 800 กก.

  • ยางของคุณสามารถรองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่?
   กรอกดัชนีการรับน้ำหนักของยางของคุณในกล่องข้อความด้านล่างและกดปุ่ม 'ตกลง'!

   ค่าดัชนีการรับน้ำหนัก (ช่วงป้อนเข้าที่เป็นไปได้: 0~279)

   =
  • น้ำหนักตามดัชนีการรับน้ำหนัก 1 ปอนด์(lb) = 0.4536กก

   LI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   KG 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60
   LI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   KG 61.5 63 65 67 69 71 73 75 77.5 80
   LI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   KG 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97 100 103 106
   LI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
   KG 109 112 115 118 121 125 128 132 136 140
   LI 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
   KG 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
   LI 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
   KG 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250
   LI 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
   KG 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335
   LI 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   KG 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450
   LI 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
   KG 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600
   LI 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
   KG 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800
 • สัญลักษณ์ความเร็ว (SS)
  • สัญลักษณ์ความเร็วบ่งชี้ถึงความเร็วสูงสุดที่น้ำหนัก (โดยยกเว้นน้ำหนัก เมื่อความเร็ว เท่ากับหรือมากกว่า 210 กม./ชม.) ที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่ายางสามารถรองรับได้.

  • ยางของฉันมีความเร็วสูงสุดเท่าไหร่?
   กรอกสัญลักษณ์ความเร็วของยางของคุณในช่องว่างและกดปุ่ม “ตกลง”!

   ค่าสัญลักษณ์ความเร็ว(ช่วงป้อนเข้าที่เป็นไปได้: A1~Z)

   =
  • ความเร็วตามสัญลักษณ์ความเร็ว 1กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม/ชม) = 0.621371 ไมล์/ชม

   การกำหนดอัตราความเร็ว
   รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง
   A1 5 3 L 120 75
   A2 10 6 M 130 81
   A3 15 9 N 140 87
   A4 20 12 P 150 94
   A5 25 16 Q 160 99
   A6 30 19 R 170 106
   A7 35 22 S 180 112
   A8 40 25 T 190 118
   B 50 31 U 200 124
   C 60 37 H 210 130
   D 65 40 V 240 149
   E 70 43 Z มากกว่า 240 มากกว่า 149
   F 80 50 W 270 168
   G 90 56 (W) มากกว่า 270 มากกว่า 168
   J 100 62 Y 300 186
   K 110 68 (Y) มากกว่า 300 มากกว่า 186