go to main prd

A Hankook extra garanciát vállal abroncsai véletlen sérülése esetén is.

Minden új, Hankook márkájú, regionális és távolsági teherabroncsra, a számla dátumától számított 365 nap extra garanciát vállalunk, ami olyan véletlen sérülésekre terjed ki, melyek használhatatlanná teszik az abroncsot.

1. Kedvezményezett:

Az a végfelhasználó, vagy flotta, aki Hankook teherabroncsot vásárol a Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft.
-vel szerződött magyarországi telephellyel rendelkező kereskedőtől fuvartevékenység végzése céljából.

2. Érintett termékek:

Új Hankook márkájú teherabroncsok (utánvágott és újrafutózótt abroncsokra nem él az extra garancia)A 365 napos Kátyúgarancia az alábbi Hankook Tire Budapest Kft.-n keresztül érékesített új, regionális és távolsági teherabroncs mintázatokra vonatkozik: • 17.5” és 19.5” méretekben: AH35, DH35, TH31, TL20” • 22.5” méretben: AH51, DH51, TH31, AL50, DL50, AL51, DL51, TL20

3. A kátyúgarancia célja:

Az abroncsot használhatatlanná tevő véletlen sérülések (defekt, vágások) okozta kár enyhítése.

4. Kivételek:

A Hankook 365 napos Kátyúgaranciája nem terjed ki az alábbiakra:
- Fel és leszerelés, centrírozás költségei (a biztosított abroncs és az új abroncs esetén sem)
- Tűzzel vagy szénhidrogénnel való érintkezés okozta kár (kémia sérülés)
- Szerelési hibából, helytelen üzemeltetésből, agresszív használatból eredő sérülések
- Gördülési zajból, vibrációból, rendellenes kopásból és rossz abroncshasználatból eredő problémák
- Lopás, vagy lopási kísérlet
- A kedvezményezettet érintő pénzügyi veszteség vagy egyéb kár, mely a biztosított abroncs sérülésekor, vagy azután keletkezik
- Beszerzési és csereköltségek – a Hankook, vagy a jelen szolgáltatást a Hankook nevében végző cég előzetes beleegyezése nélkül
- Azon gumiabroncsok, amelyek a sérülés napján a szabványoknak nem megfelelő használatból eredő kopást mutatnak (terhelhetőség, sebességindex)
- Azok az abroncsok, melyek maradvány profilmélysége a törvény szerinti minimum alá csökkent (1,6mm)
- A szállító járműben keletkező esetleges kár, vagy másoknak okozott kár
- Természeti katasztrófa okozta abroncssérülés
- Balesetben érintett abroncs
- Vandalizmus, szándékos rongálás
- Javítható abroncssérülés

5. Érvényességi idő:

A 365 napos Kátyúgarancia, melyet a Hankook Tire biztosít, a számla kiállításától számított 1 évig él (a vásárlást a kiállított számla bizonyítja).

6. A kifizetés szabályai

Az abroncs vizsgálatát követően, amennyiben az abroncs nem javítható, a jóváírás mértékét a kiállított számla nettó abroncs értékéből kalkuláljuk (szerelési díj nélküli nettó abroncs érték)
> 1 és 30 nap között: a nettó abroncs érték 100%-a
> 31 és 120 nap között: a nettó abroncs érték 80%-a
> 121 és 180 között: a nettó abroncs érték 60%-a
> 181 és 270 nap között: a nettó abroncs érték 40%-a
> 271 és 365 nap között: a nettó abroncs érték 20%-a

7. Igazolás

A vevőnek regisztrálnia kell vásárlását a Hankook Kátyúgarancia weboldalon: www.hankook365.com A regisztrációt a vásárlást követő 15 napon belül, és bármilyen káresemény előtt meg kell tennie a vevőnek a számla és a releváns információk feltöltésével a Hankook Kátyúgarancia weboldalra. (bizonyíték: számla, és az érintett abroncsok DOT száma, illetve szériaszáma). Azután lehet kátyúgarancia igényt bejelenteni, miután a feltöltött számlát a Hankook kereskedelmi osztálya elfogadta és jóváhagyta. A kárigényt a sérülés bekövetkezte után 15 napon belül be kell jelenteni a Hankook Kátyúgarancia weboldalon kitöltött online bejelentő kitöltésével. Érvénytelen számla vagy hiányos igény bejelentés esetén a kártérítés elutasításra kerül.

8. A kedvezményezett kompenzációja

A Hankook Kátyúgarancia oldalon történt regisztráció vizsgálata és jóváhagyása után 5 munkanapon belül az ügyfél e-mailben kap visszaigazolást a számla és a feltöltött DOT-számok, szériaszámok elfogadásáról. A benyújtott kárigény vizsgálatától és elfogadásától számított 7 munkanapon belül (amennyiben a káreset megfelel a 4-es és 5-ös pontokban leírtaknak) a kedvezményezett értesítést kap az eset elbírálásáról, és a kifizetés 8-10 héten belül történik meg. Egyes esetekben a Hankook további információkat, dokumentumokat kérhet be, vagy helyszíni szemlét kérhet a benyújtott kárigénnyel kapcsolatosan. A kedvezményezett erről értesítést kap. A pénzügyi kompenzáció mértékét a számlán szereplő abroncs vételi ára alapján kalkuláljuk, figyelembe véve a számla dátumát. Hiányos kárigény bejelentés esetén a kifizetés megtagadható.

9. A 365 napos Kátyúgarancia megszűnik

- Az 5-ös pontban meghatározott garanciaidő lejártával
- Az abroncs eltűnése, vagy teljes roncsolódása esetén