go to main prd

Chính sách quyền riêng tư

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ('Công ty') ưu tiên thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này tuân thủ các luật có liên quan, như Đạo luật Quảng bá thông tin và Sử dụng mạng truyền thông và Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Nếu Công ty sửa đổi Chính sách bảo mật này, Công ty sẽ thông báo theo phương thức được quy định bởi các luật và quy định có liên quan.

Chương 1: Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

1. Công ty chỉ thu thập thông tin cá nhân của những người dùng được nêu trong phần “Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” của Chính sách bảo mật này và đây là thông tin tối thiểu cần thiết để công ty cung cấp dịch vụ của mình một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, Công ty sẽ không từ chối việc bạn sử dụng dịch vụ cơ bản vì lí do bạn không cung cấp thông tin tại bất kỳ mục không bắt buộc nào.
2. Về nguyên tắc, Công ty không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm (thông tin về tư tưởng, tín ngưỡng, tư cách thành viên, rút khỏi liên đoàn lao động/đảng chính trị, quan điểm chính trị, sức khỏe, đời sống tình dục, nơi sinh và nơi cư trú, lý lịch tư pháp...) có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng tới các quyền con người cơ bản của người dùng. Tuy nhiên, sẽ xuất hiện trường hợp ngoại lệ khi có luật quy định cụ thể phải thu thập thông tin cá nhân hoặc khi có sự đồng thuận từ phía người dùng vì thông tin là cần thiết, liên quan trực tiếp tới việc cung cấp dịch vụ.

Chương 2: Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân tối thiểu của người dùng để cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sau:

Loại thông tin Thông tin thu thập Yêu cầu thu thập Mục đích thu thập Thời hạn lưu giữ
Trang web Báo cáo vi phạm Tên Bắt buộc Báo cáo và điều tra cho Văn phòng Kiểm toán Mạng, thông báo kết quả... Một năm sau khi hoàn thành yêu cầu

Chương 3: Thời hạn xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

1. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân trong thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân đã thỏa thuận tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin theo quy định của pháp luật và tiêu hủy ngay không chậm trễ sau khi đạt được mục đích sử dụng.
2. Các thông tin sau được lưu giữ trong khoảng thời gian quy định vì những lý do sau:
(1) Hồ sơ rút hợp đồng hoặc đăng ký...
- Căn cứ lưu giữ: Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử...
- Thời gian lưu giữ: 5 năm
(2) Hồ sơ thanh toán, cung cấp hàng hóa...
- Căn cứ lưu giữ: Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử...
- Thời gian lưu giữ: 5 năm
(3) Hồ sơ xử lý khiếu nại, tranh chấp của người tiêu dùng
- Căn cứ lưu giữ: Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử...
- Thời gian lưu giữ: 3 năm
(4) Lịch sử truy cập trang web
- Căn cứ lưu giữ: Đạo luật Bảo vệ và Giữ bí mật Thông tin liên lạc
- Thời gian lưu giữ: 3 tháng
(5) Hồ sơ về giới thiệu và quảng cáo
- Căn cứ lưu giữ: Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử...
- Thời gian lưu giữ: 6 tháng

Chương 4: Quy trình và cách thức tiêu hủy thông tin cá nhân

1. Về nguyên tắc, công ty sẽ hủy ngay không chậm chễ các thông tin cá nhân có liên quan khi hết thời gian sử dụng hoặc khi có yêu cầu rút tư cách thành viên hoặc hủy thông tin.
2. Đối với bất kỳ tập tin điện tử nào, công ty sẽ xóa thông tin bằng phương pháp kỹ thuật để không thể khôi phục hoặc sao chép thông tin đó và các hồ sơ, tài liệu in, văn bản khác sẽ được cắt nhỏ hoặc tiêu hủy bằng cách đốt.
3. Trừ khi dịch vụ thông tin và liên lạc được sử dụng trong một năm, Công ty sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào chẳng hạn như hủy thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu luật quy định một khoảng thời gian riêng, hoặc nếu người dùng yêu cầu một khoảng thời gian riêng, Công ty sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào, chẳng hạn như tiêu hủy thông tin sau khi đã hoàn tất khoảng thời gian đó.

Chương 5: Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

1. Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của người dùng.

Chương 6: Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

1. Công ty ủy thác những thông tin cá nhân sau đây nhằm thực hiện công việc một cách trơn tru, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ tốt hơn và tạo thuận tiện cho khách hàng.
2. Công ty không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên nào khác trừ khi dịch vụ liên quan được sử dụng trong quá trình kinh doanh được giao phó.

Công ty ủy thác Công việc kinh doanh được ủy thác
Hankook Networks Co., Ltd. Vận hành và bảo trì hệ thống máy tính
Concentrix Service Korea Quản lý vận hành và phát triển hệ thống trang web

3. Chuyển thông tin cá nhân đã thu thập ra nước ngoài. Công ty ủy thác và lưu trữ một số thông tin cá nhân cho các công ty nước ngoài nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và nâng cao sự tiện lợi cho người dùng.

Bên nhận thông tin cá nhân được chuyển (Tên bên được ủy thác) Quốc gia nhận thông tin Ngày chuyển và Phương thức chuyển Mục đích sử dụng thông tin cá nhân (Chi tiết nghiệp vụ ủy thác) Lưu giữ ∙ Thời hạn sử dụng
Amazon Web Services, Inc Truyền không thường xuyên qua mạng thông tin và truyền thông của Hàn Quốc Cung cấp dịch vụ lưu trữ và sao lưu dữ liệu, máy chủ vận hành hệ thống Sau khi chấm dứt hợp đồng quản lý và bảo trì hệ thống giữa công ty và [Amazon Web Services, Inc] hoặc cho đến khi rút tư cách thành viên

Để đảm bảo an toàn trong công tác bảo vệ thông tin cá nhân trong các hợp đồng ủy thác, Công ty quy định rõ việc tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, quy định cấm với thông tin cá nhân, và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tai nạn nào, đồng thời lưu giữ nội dung hợp đồng bằng văn bản và điện tử, và giám sát xem thông tin cá nhân có được xử lý an toàn hay không. Nếu có thay đổi Công ty, công ty sẽ thông báo tên công ty đã thay đổi trên trang Chính sách bảo mật.

Chương 7: Các vấn đề liên quan đến cài đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

Công ty sử dụng 'cookie' để lưu trữ và truy xuất thông tin người dùng theo thời gian nhằm cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa và tùy chỉnh cho người dùng. Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà máy chủ chạy trang web gửi đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Thông tin mà Công ty thu thập qua cookie giới hạn ở ID công ty và không có thông tin nào khác được thu thập.

1. Mục đích sử dụng cookie: Cung cấp dịch vụ tiếp thị mục tiêu và cá nhân hóa thông qua phân tích tần suất truy cập và thời gian truy cập của những người dùng là thành viên và không phải thành viên, xác định thị hiếu và lĩnh vực quan tâm của người dùng, theo dõi lịch sử và xác định mức độ tham gia vào các hoạt động khác nhau và số lượt truy cập, Sử dụng các biện pháp như tổ chức lại dịch vụ, thông tin về thời hạn sử dụng khi sử dụng dịch vụ trả phí, đăng trên bảng tin

(1) Để biết thêm thông tin về cookie, bao gồm cách xem các cookie nào đã được cài trên thiết bị của bạn, cũng như cách quản lý và xóa chúng, vui lòng truy cập vào http://www.allaboutcookies.org/.
(2) Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie Google Analytics. Thông tin do các cookie Google Analytics thu thập sẽ được Google truyền tới và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ theo các thông lệ về bảo mật của Google. Để xem và tìm hiểu chung về bảo mật của Google và được áp dụng cho Google Analytics như thế nào, vui lòng truy cập trang web https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Bạn có thể từ chối để Google Analytics theo dõi bằng cách truy cập vào trang web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

2. Cách từ chối cài đặt cookie: Người dùng có tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, người dùng có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt tùy chọn trong trình duyệt web của mình, thực hiện xác nhận bất cứ khi nào cookie được lưu, hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
Để tìm hiểu thêm về cài đặt cookie cho trình duyệt của bạn, vui lòng chọn các đường dẫn bên dưới:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Các công nghệ web và cookie cần thiết giúp trang web của chúng tôi có thể giúp bạn truy cập và sử dụng được về mặt kỹ thuật.
Điều này áp dụng cho các chức năng cơ bản nòng cốt như điều hướng trên trang web, hiển thị chính xác trong trình duyệt internet của bạn hoặc yêu cầu sự đồng ý của bạn.
Nếu không có các công nghệ web và cookie này, trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động.


(2) Cookie phân tích

Chúng tôi muốn liên tục cải thiện tính thân thiện với người dùng và chất lượng hoạt động ở các trang web của mình.
Vì lý do này, chúng tôi sử dụng các công nghệ phân tích (bao gồm cả cookie) để đo lường và đánh giá tính năng và nội dung nào trên các trang web của mình được sử dụng, sử dụng như thế nào và có thường xuyên không.
Trên cơ sở này, chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình cho người dùng và chỉ hiển thị nội dung mà người dùng bình thường quan tâm.


(3) Cookie tiếp thị

Chúng tôi sử dụng các công nghệ web (và cả cookie) từ các đối tác được chọn để có thể hiển thị cho bạn nội dung và quảng cáo được thiết kế riêng cho bạn trên các trang web và mạng xã hội. Nội dung này được lựa chọn và hiển thị trên cơ sở hành vi sử dụng của bạn trên các trang web.

Chương 8: Biện pháp kỹ thuật/hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân

1. Biện pháp kỹ thuật
Công ty bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách an toàn thông qua chức năng bảo mật tuân theo các luật và quy định có liên quan cũng như chính sách nội bộ. Công ty sử dụng chương trình diệt virus nhằm thực hiện các biện pháp ngăn ngừa thiệt hại do virus máy tính gây ra. Các chương trình diệt virus thường xuyên được cập nhật. Trong trường hợp virus xuất hiện đột ngột, chúng tôi sẽ áp dụng chương trình diệt virus ngay khi được phát hành nhằm ngăn chặn xâm phạm thông tin cá nhân. Công ty mã hóa mật khẩu của người dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu, đồng thời sử dụng các thiết bị bảo mật có thể truyền thông tin cá nhân qua mạng một cách an toàn. Nhằm ngăn ngừa rò rỉ thông tin cá nhân của bạn do tin tặc, Công ty sử dụng một thiết bị ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài và giám sát xâm nhập 24 giờ hàng ngày, 365 ngày trong năm.


2. Biện pháp hành chính
Công ty hạn chế nghiêm ngặt việc nhân viên xử lý thông tin cá nhân, chỉ dành cho những người thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin cá nhân và những người không thể tránh khỏi việc xử lý thông tin cá nhân vì mục đích kinh doanh, đồng thời chú trọng đảm bảo những cá nhân này tuân thủ Chính sách bảo mật thông qua đào tạo thường xuyên cho các nhân viên phụ trách.

Chương 9: Quyền của người dùng, đại diện hợp pháp và cách thức thực hiện các quyền này

1. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân bằng văn bản, điện thoại, e-mail và fax, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi việc sửa đổi hoàn tất. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân sai đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sửa lỗi cho bên thứ ba ngay không chậm trễ để có thể tiến hành sửa đổi.
2. Khi được sự đồng ý của người dùng, bạn có thể yêu cầu xem hoặc cung cấp thông tin giao dịch mà bạn đang giữ. Trong trường hợp này, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo bạn có thể xem thông tin ngay không chậm chễ.
3. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người đại diện theo pháp luật có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ, có quyền rút lại sự đồng thuận cho phép thu thập và sử dụng thông tin.
4. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân theo Điều 35 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và Công ty sẽ nỗ lực xử lý kịp thời yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của người dùng.

Chương 10: Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và tư vấn/báo cáo

1. Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin đó, Công ty sẽ chỉ định một người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân hoặc bộ phận liên quan dưới đây.


[Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân]

Tên: Ko Myung Soo
Bộ phận: Bộ phận Bảo mật thông tin
E-mail: privacy@hankookn.com

Chương 11: Thay đổi Chính sách Bảo mật

1. Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2023.
2. Nếu Công ty thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo trước lý do và chi tiết thay đổi trên mục thông báo của trang web.