go to main prd

Hướng dẫn về lốp

Tải trọng & Tốc độ

Biểu tượng thể hiện mức hiệu suất của lốp bao gồm hai phần: Hiệu suất của lốp được đánh dấu bằng chỉ số tải trọng (LI) và ký hiệu tốc độ (SS). LI đề cập đến trọng lượng tối đa mà một lốp xe có thể hỗ trợ và SS đề cập đến tốc độ tối đa mà lốp xe có thể chịu được.

 • Chỉ số tải trọng (LI)
  • Chỉ số tải trọng là một mã số quy định tải trọng tối đa mà mỗi lốp xe có thể mang. Ví dụ, nếu chỉ số tải trọng là 100, điều đó có nghĩa là lốp xe có thể chịu tải trọng lên tới 800kg.

   Chỉ số tải trọng của lốp
  • Lốp xe của bạn có thể hỗ trợ bao nhiêu trọng lượng?
   Nhập Chỉ số tải trọng lốp xe của bạn vào các ô bên dưới và nhấn 'Enter'.

   Giá trị chỉ số tải trọng (phạm vi đầu vào có thể: 0–100)

   =
  • Khối lượng dựa theo chỉ số tải trọng1pound(lb) = 0.4536kg

   LI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   KG 46.2 47.5 48.7 50 51.5 53 54.5 56 58 60
   LI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   KG 61.5 63 65 67 69 71 73 75 77.5 80
   LI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   KG 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97 100 103 106
   LI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
   KG 109 112 115 118 121 125 128 132 136 140
   LI 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
   KG 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
   LI 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
   KG 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250
   LI 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
   KG 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335
   LI 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
   KG 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450
   LI 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
   KG 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600
   LI 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
   KG 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800
 • Ký hiệu Tốc độ
  • Ký hiệu tốc độ cho biết tốc độ tối đa mà trọng lượng (ngoại trừ trọng lượng khi tốc độ bằng hoặc vượt quá 210km/h) do công ty sản xuất chỉ định có thể được hỗ trợ bởi lốp xe.

   Kí hiệu tốc độ lốp xe
  • Lốp xe của bạn có thể hỗ trợ tốc độ bao nhiêu?
   Nhập mã lốp xe của bạn bên dưới và nhấn 'Enter'.

   Mã lốp [phạm vi nhập có thể: A1~(Y)]

   =
  • Tốc độ theo ký hiệu tốc độ1km/h = 0.621371mi/h

   Tỉ lệ tốc độ
   km/h mph km/h mph
   A1 5 3 L 120 75
   A2 10 6 M 130 81
   A3 15 9 N 140 87
   A4 20 12 P 150 94
   A5 25 16 Q 160 99
   A6 30 19 R 170 106
   A7 35 22 S 180 112
   A8 40 25 T 190 118
   B 50 31 U 200 124
   C 60 37 H 210 130
   D 65 40 V 240 149
   E 70 43 Z Kết thúc 240 Kết thúc 149
   F 80 50 W 270 168
   G 90 56 (W) Kết thúc 270 Kết thúc 168
   J 100 62 Y 300 186
   K 110 68 (Y) Trên 300 Trên 180