go to main prd

Nghề nghiệp

Ứng tuyển vào Hankook Tire

Tại Hankook Tire, chúng tôi đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo chủ động trong tương lai, những người sẽ cùng chúng tôi phát triển với tư cách là những chuyên gia và mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng tôi ra khắp thế giới. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cùng phát triển con đường sự nghiệp của mình và tận dụng tối đa khả năng của bạn thông qua văn hóa chủ động đổi mới của Hankook Tire.

{component.altText}

Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Hankook Tire quan sát và đánh giá công bằng các ứng viên dựa trên khả năng, không dựa trên bất kỳ đặc điểm nào như giới tính, khuyết tật, quốc tịch, chủng tộc hoặc tôn giáo. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm, khả năng và nền tảng đa dạng của nhân viên là điều cần thiết để xây dựng văn hóa đổi mới và tăng trưởng bền vững của Hankook Tire.

Để đạt được sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, công ty đặc biệt tập trung vào việc tuyển dụng và bồi dưỡng phụ nữ và người khuyết tật. Để bồi dưỡng các tài năng là nữ giới, công ty đã thiết lập 'Mục tiêu nguồn nhân lực nữ năm 2030', một mục tiêu trung và dài hạn và đang thực hiện các sáng kiến ​​của công ty trong các hạng mục như lãnh đạo, phúc lợi, giáo dục và đánh giá. Nhờ đó, tỷ lệ nhân viên nữ làm lãnh đạo tiếp tục tăng. Ngoài ra, công ty đã thành lập ‘Đối tác Donggeurami Hàn Quốc’, một nơi làm việc tiêu chuẩn kiểu công ty con dành cho người khuyết tật, liên tục góp phần mở rộng và ổn định việc làm cho người khuyết tật.

Và công ty tiến hành đào tạo thường xuyên về 'Lãnh đạo Đa dạng và Hòa nhập (D&I)' cho các nhà lãnh đạo của nhóm trong toàn công ty và các chi nhánh để tạo ra một tổ chức công bằng và không thiên vị với những tài năng đa dạng và một nền văn hóa hòa nhập. Trong tương lai, Hankook Tire sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một công ty tôn trọng sự đa dạng và mở rộng hòa nhập bằng cách xem xét nhiều chỉ số hơn.

Hiện trạng lao động nữ và mục tiêu

Loại hình Tỉ lệ Mục tiêu năm 2030
Lục lượng lao động nữ 10.4% 13%
Nữ Quản Lý (Tất cả) 16.6% 22.5%
Nữ Quản Lý
(Cấp cao và có trách nhiệm)
17% 30%
Nữ Quản Lý
(Vị trí hàng đầu)
1.5% 7.5%
Nữ nhân viên bộ phận bán hàng 19.9% 40%
Vị trí STEM* 10.9% 30%

* STEM: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học

Qui trình ứng tuyển

 • Sơ yếu lý lịch

  Nộp hồ sơ

  Bước 1

 • Bong bong chat

  Nhận xét

  Bước 2

 • Biểu tượng con người

  Phỏng vấn

  Bước 3

 • Thành tích

  Quyết định

  Bước 4

* Hankook Tire là một nhà tuyển dụng với cơ hội bình đẳng. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét tuyển dụng mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia.