go to main prd

Bảo hành

Bảo đảm chất lượng

Hankook nhận thức được rằng nền tảng cho niềm tin của khách hàng và sự phát triển của công ty chúng tôi nằm ở chất lượng sản phẩm của công ty.

Chính sách quản lý chất lượng

 • Chính sách chất lượng của Hankook nhằm mục đích tối đa hóa sự phát triển của công ty và sự hài lòng của khách hàng bằng cách luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất phù hợp với các nguyên tắc quản lý và tầm nhìn của công ty. Để đạt được điều này, chúng tôi quyết tâm thực hiện các hành động sau:
 • biểu tượng bóng đèn

  Hành động 1

  Thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và kết hợp với chúng trong công việc của chúng tôi.

 • biểu tượng đồ thị

  Hành động 2

  Ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng và lãng phí thông qua cải tiến liên tục.

 • biểu tượng dấu kiểm

  Hành động 3

  Thiết lập hệ thống tự quản bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành.

 • biểu tượng tên lửa

  Hành động 4

  Phát triển cùng với khách hàng thông qua việc phát triển những công nghệ mới và tạo ra những sản phấm với giá trị ngày càng tăng cao.

Toàn thể nhân viên cần hiểu rõ chính sách quản lý chất lượng của công ty và nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ của mình để xây dựng, thực hành, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Giấy chứng nhận đăng ký

Một thông điệp từ CEO

 • Tất cả nhân viên phải hiểu chính sách chất lượng của công ty và tái khẳng định cam kết xây dựng, tuân theo, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng của chúng ta.

  Chủ tịch & Giám đốc điều hành Sooil Lee