Impressum | Hankook Tire Sverige go to main prd

Impressum

Webbplatsoperatör

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige
Telephone: +46-010-130 2100
E-post: info_se@hankookn.com
Internet: www.hankooktire.com/se
VD: Jae Hyun Park
Org.nr. 556916-7249

Ansvarig för innehållet:

VD: Jae Hyun Park
(adress se ovan)

Upphovsrätt och bildhänvisningar:

Innehållet på www.hankooktire.com/se är - om inte annat anges – upphovsrättsligt skyddat.
Använda fotografier är ev. försedda med bildreferenser eller -förteckningar, om de inte har tagits av företaget självt.
Användning av tredje parts fotografier är möjlig endast inom ramen för upphovsmannens gällande licens.