go to main prd

Kariéra

Ucházejte se o zaměstnání v Hankook Tire

Ve společnosti Hankook Tire hledáme proaktivní lídry pro budoucnost, kteří s námi budou odborně růst a šířit význam naší společnosti po celém světě. Připojte se k nám, rozvíjejte svou kariéru a maximálně využijte své schopnosti díky naší inovativní proaktivní kultuře Hankook Tire.

{component.altText}

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze

Společnost Hankook Tire hodnotí výhradně schopnosti žadatele a nepřihlíží na jakékoli jiné charakteristiky, jako je pohlaví, handicap, národnost, rasa nebo vyznání. Tento přístup vychází z našeho přesvědčení, že různorodé zkušenosti, schopnosti a zázemí našich zaměstnanců jsou zásadní pro budování inovativní kultury a udržitelného růstu společnosti Hankook Tire.

K naplnění ideálů o diverzitě, rovnoprávnosti a začlenění se naše společnost zaměřuje zejména na nábor a rozvoj žen a lidí se zdravotním postižením. Abychom rozvíjeli ženské talenty, stanovili jsme si „cíl v oblasti lidských zdrojů pro ženy do roku 2030“, což představuje střednědobý až dlouhodobý cíl, a jednotlivé iniciativy realizujeme podle kategorií, jako je vedení, sociální péče, vzdělávání a hodnocení. V důsledku toho se poměr zaměstnankyň a žen ve vedoucích pozicích stále zlepšuje. Kromě toho společnost založila pobočku ‚Korea Donggeurami Partners‘, standardní pracoviště pro zdravotně postižené, které průběžně přispívá k rozšiřování a stabilizaci zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

Společnost dále pořádá pravidelné školení na téma „vedení s důrazem na diverzitu a inkluzi“ pro vedoucí týmů napříč společností a partnerské organizace s cílem budovat otevřenou a spravedlivou společnost s pestrou škálou talentů a kulturou podporující začlenění. Do budoucna bude Hankook Tire i nadále usilovat o to, aby se stala společností, která respektuje rozmanitost a podporuje začlenění tím, že bere v potaz více různých ukazatelů.

Současný stav ženské pracovní síly a cíl

Typ Poměr Cíl pro rok 2030
Zaměstnankyně 10.4 % 13 %
Vedoucí pracovnice (všechny) 16.6 % 22.5 %
Vedoucí pracovnice
(seniorní a odpovědné)
17 % 30 %
Vedoucí pracovnice
(nejvyšší vedení)
1.5 % 7.5 %
Ženy v oddělení prodeje 19.9 % 40 %
Pozice STEM* 10.9 % 30 %

* STEM: z angličtiny věda, technologie, inženýrství, matematika

Proces aplikace

 • career-detail-apply-01

  Zaslání životopisu

  KROK 01

 • career-detail-apply-04

  Kontrola

  KROK 02

 • career-detail-apply-03

  Pohovor

  KROK 03

 • career-detail-apply-02

  Rozhodnutí

  KROK 04

* Hankook Tire je zaměstnavatelem, který nabízí rovné příležitosti. Všichni kvalifikovaní uchazeči budou při výběru bráni v úvahu bez ohledu na svou rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, pohlavní identitu nebo národnost.