go to main prd

AL26 e-cube

通用长途全轮位轮胎

M+S 3PMSF

应用
 • 长途
牵引车/半挂车 推荐 可用的
0最近查看的产品

通用长途全轮位轮胎

专为长途全轮位轮胎设计,行驶里程长,稳定性优秀。

优化的花纹设计

此花纹设计可承受长途旅行中的异常磨损。
且波形墙花纹的线性沟槽与优化的肋条型花纹的组合,可提高行驶里程,并提供优秀的转向力。

排石技术

采用非对称沟槽设计,有利于排除被卡住的石头。

Optimized for Long Haul All-position with Long Mileage and Stability

优化的肋条型花纹宽度

优化的肋条型花纹宽度设计,可进一步提高行驶里程,并防止轮胎的异常磨损。

环周细缝设计

环周细缝设计,可提高转弯时的安全性。

优化的足印

有助于防止分裂,并提供更好的牵引力和行驶里程。

 • 创新混合系统

  全新的创新混合系统(IMS)可降低聚合物链的断裂和氧化现象,且具有较高的炭黑分散性。IMS有助于加强炭黑和橡胶之间的粘合力,从而确保更长的行驶里程,同时通过减少混炼胶的发热,提高燃油效率。

  全新的创新混合系统(IMS)可降低聚合物链的断裂和氧化现象,且具有较高的炭黑分散性。IMS有助于加强炭黑和橡胶之间的粘合力,从而确保更长的行驶里程,同时通过减少混炼胶的发热,提高燃油效率。

 • 翻新性升级的全新胎圈混炼胶

  显著提高了蠕变性和耐热老化性→ 减少了胎圈龟裂 采用全新胎圈混炼胶提供了卓越的耐热形变性→ 改善了轮胎的翻新性及寿命。

  显著提高了蠕变性和耐热老化性→ 减少了胎圈龟裂 采用全新胎圈混炼胶提供了卓越的耐热形变性→ 改善了轮胎的翻新性及寿命。

 • 升级断面设计强度控制外形理论(SCCT技术)

  SCCT技术旨在减少断面的变形。如果胎体断面无法保持恒定,胎体内力集中于某一个特殊点上(带束层或胎体反包边缘)。而SCCT技术可以通过控制内力的分散,提高胎面的耐久性。韩泰轮胎正是采用SCCT这一技术,通过平衡优化强度和接触形状来研发轮胎,从而提高了轮胎的驾驶性、安全性、转弯性、制动性和耐久性。

  SCCT技术旨在减少断面的变形。如果胎体断面无法保持恒定,胎体内力集中于某一个特殊点上(带束层或胎体反包边缘)。而SCCT技术可以通过控制内力的分散,提高胎面的耐久性。韩泰轮胎正是采用SCCT这一技术,通过平衡优化强度和接触形状来研发轮胎,从而提高了轮胎的驾驶性、安全性、转弯性、制动性和耐久性。

 • 规格

  • 1000R20
   • 有内胎/无内胎 T
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 7.5 X 20
   • 负荷指数 147/143M
   • 断面宽(mm) 282
   • 胎面宽(mm) 212
   • 胎纹深度(mm) 15.0
   • 静力半径(mm) 491
   • 总直径(mm) 1054
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 1100R20
   • 有内胎/无内胎 T
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 8.0 X 20
   • 负荷指数 150/146M
   • 断面宽(mm) 300
   • 胎面宽(mm) 216
   • 胎纹深度(mm) 14.5
   • 静力半径(mm) 505
   • 总直径(mm) 1084
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 11R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 8.25X22.5
   • 负荷指数 148/145M
   • 断面宽(mm) 282
   • 胎面宽(mm) 210
   • 胎纹深度(mm) 14.5
   • 静力半径(mm) 493
   • 总直径(mm) 1054
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 11R24.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 8.25X24.5
   • 负荷指数 149/146L
   • 断面宽(mm) 282
   • 胎面宽(mm) 210
   • 胎纹深度(mm) 15.0
   • 静力半径(mm) 513
   • 总直径(mm) 1104
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 12R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 18
   • 轮辋型号 9.00X22.5
   • 负荷指数 152/149L
   • 断面宽(mm) 297
   • 胎面宽(mm) 216
   • 胎纹深度(mm) 15.0
   • 静力半径(mm) 507
   • 总直径(mm) 1083
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 255/70R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 7.50X22.5
   • 负荷指数 140/137 M
   • 断面宽(mm) 250
   • 胎面宽(mm) 204
   • 胎纹深度(mm) 13.1
   • 静力半径(mm) 435
   • 总直径(mm) 929
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 295/80R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 18
   • 轮辋型号 9.00X22.5
   • 负荷指数 152/149M
   • 断面宽(mm) 305
   • 胎面宽(mm) 228
   • 胎纹深度(mm) 13.5
   • 静力半径(mm) 488
   • 总直径(mm) 1050
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 305/70R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 9.0X22.5
   • 负荷指数 152/150L
   • 断面宽(mm) 302
   • 胎面宽(mm) 242
   • 胎纹深度(mm) 13.1
   • 静力半径(mm) 461
   • 总直径(mm) 995
   • M+S Y
   • 3PMSF Y
   • 产地 韩国
  • 305/75R24.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 16
   • 轮辋型号 9.00X24.5
   • 负荷指数 152/148L
   • 断面宽(mm) 305
   • 胎面宽(mm) 230
   • 胎纹深度(mm) 15.5
   • 静力半径(mm) 503
   • 总直径(mm) 1080
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国
  • 315/80R22.5
   • 有内胎/无内胎 L
   • 轮胎层级 20
   • 轮辋型号 9.0X22.5
   • 负荷指数 156/150L
   • 断面宽(mm) 314
   • 胎面宽(mm) 242
   • 胎纹深度(mm) 14.5
   • 静力半径(mm) 499
   • 总直径(mm) 1076
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 产地 中国