go to main prd

Kinergy ST AS

集操控性、安全性与持续性于一身的均衡性产品

性能
 • 乘用车
 • 四季
 • M+S
 • 干地
0最近查看的产品

集操控性、安全性与持续性于一身的均衡性产品

花纹设计

宽大的中央花纹块及切口设计

- 中央花纹块的切口设计,提升了排水性,也确保了光滑路面的湿地性能; - 通过增加中央花纹块的宽度,提升花纹的刚性,确保粗糙路面的湿地性能。

中央移位切口

中央半沟槽为基准线的左右移位切口设计,降低了轮胎噪音。

平衡的横向花纹沟

- 当正常行驶时(接地面积较小),内测较小的触地切口,可以降低轮胎的噪音; - 当制动或高负载行驶时(接地面积较大),横向沟槽外侧较大的切口,可以提升湿地性能。

高刚性肋条块

高刚性的胎肩肋条设计,提高了转向行驶时轮胎的操控性。

胎肩横向沟槽

胎肩横向沟槽切口,确保了胎肩的刚性,提高了操控性和低噪性能。

节距优化设计

通过优化节距数量与间距比率,使得花纹块的刚性更加均匀,减少不规则磨损。

 • 规格

  • 195/65R15
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 615/91
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM VW
  • 205/55R16
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 615/91
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM VW
  • 205/55R17
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 615/91
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM VW
  • 205/60R16
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 630/92
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM VW
  • 215/55R17
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 670/94
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM VW
  • 215/65R16
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 750/98
   • 速度等级 H
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM Toyota
  • 225/50R18
   • 轮胎层级 4
   • 最大负荷/负荷指数 690/95
   • 速度等级 V
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • 低噪海绵 N
   • 缺气保用 N
   • 自修补 N
   • 产地 中国
   • OEM Toyota