Başarı Formülümüzün Kullanımı

Hankook, rekabeti arttırmak için benzersiz yollar bulma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Girişimci ruhumuzdan ve zor görevlerin üstesinden gelme isteğimizden yola çıkarak, şirketi lider global bir lastik markasına dönüştüren sağlam bir büyüme ve inovasyon temeli geliştirdik.

Optimum Verimlilik ve Etkinlik

Tüm üretim sürecimiz boyunca, Hankook 'nin tüm işlemlerde üretkenliği ve verimliliği olağanüstüdür. Ölçek ekonomilerden ve global tedarik sisteminden yararlanmış geniş çapta tanınan ilk lastik şirketi olarak dünya genelinde duruşumuzu geliştirmekteyiz. Globalleşmenin bilinmediği ve lastik endüstrisinin küçük üretim tesislerince yerel talepleri karşılayamadığı bir zamanda, biz stratejik olarak gelişen büyük ölçekli üretim tesisleri ve verimli global tedarik ağı sayesinde bu durumu tersine çevirebiliyorduk. Hankook eş zamanlı olarak üretkenliği ve verimliliği en büyük hale getirdi ve şu an 180'nin üzerinde ülkede müşteri taleplerine hızlıca karşılık verebiliyoruz.

Çeşitli Global Portfolyo

Hankook markası, çeşitli bir global portfolyoyu beş okyanus ve altı kıta boyunca yaymaktan gurur duyar. Hankook, dünyayı beş bölgeye ayırarak ve her biri için özgün strateji yaparak hem gelişmiş hem de gelişen otomotiv piyasasında sabit bir gelişime ulaşmıştır. Ağır ekonomik fırtınalar arasında - 1997 Asya likidite krizi, 2008 global mali kriz ve Avrupa mali krizi - Hankook'nin istikrarlı gelişim tarihi, global ekonomik zorluklara sorunsuzca karşılık vermek için yeteri kadar esnek istikrarlı bir iş inşa etme yeteneğimizin bir kanıtıdır.

Yükselen Marka Değeri

Dünya ekonomisinin ve otomobil piyasasının zorluklarını önceden görme yeteneği Hankook'yi şu an olduğumuz şey yapmıştır. Motorlu araçlarla donatma çağı sırasında hızlıca büyüyen lastik endüstrisi, 1980'lerde yeniden yapılandırmaya ve 1990'larda global markaların merkezine oturan piyasa reformuna maruz kaldı. Etkili bir gelecek analiziyle dünya çapında piyasalarda gelişimimizi hızlandırdık ve global bir marka haline geldik. Gelişmekte olan piyasalardaki tüketiciler kalite ve markaları vurgularken gelişmiş piyasalardaki tüketiciler ulusal tüketimi gözettikleri için 2008 mali kriz Hankook'yi ileri bir değişime mecbur bıraktı. Olağanüstü sezgi ve teknik beceri ile Hankook, marka değerimizi artırmaya yönelik yeniden dev bir adım atıyor.

Girişimci Ruh Yeni Piyasalarda

Hankook'nin kuruluşundan bu yana girişimci ruhumuz yeni piyasalarda gelişmek için itici güç olmuştur. Dahası, en üst yönetimimiz arasında zorlukların üstesinden gelme arzusu süre gelen gelişimi sağlamaktadır. Çin pazarında gelişen ilk global şirket olarak pozisyonumuzu lokalizasyon stratejileri ile bölgedeki en üst lastik markası olarak güçlendirdik. Gelişmekte olan Rusya, Orta ve Güney Amerika ve Endonezya piyasalarında, başarımız global ödüllere ve itibara ulaştı. Kazanılan onurlardan biri, 2012'de Macaristan hükümeti tarafından o bölgedeki Avrupa piyasası için stratejik olarak yerleştirilen üretim tesisi kurulmasındaki başarımız için verilen Kumandan Liyakat Nişanı'dır.

Sağlam Bir Bilanço

Hankook'de şeffaf ve saydam mali yapımız, süregelen güvenilirlik ve büyüme sağlamaktadır. 2020 yılının sonunda, Hankook Lastikleri’nin borç oranı %43,8 ve Net değerinin Varlıklara oranı %69,5 idi; ABD ve Avrupa’daki ekonomik resesyona rağmen, iş gücümüzü ve çalışma maliyetlerimizi optimize etme çabalarımız sayesinde yukarı yönlü trendi sürdürmeyi başardık.

Ek olarak, kurumsal sorumluluklara ve ortak çıkarlara önem verdiğimiz saydam bir mali yönetim sistemi sağlıyoruz ve istikrarlı mali yapımız dünya geneli marka gücümüzü artırmak için bize olanak sağlayan yeniden yatırım için esastır.


TOP

It is