คู่มือทางเทคนิค

ข้อมูลต่อไปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ยางรถบรรทุกและรถโดยสารที่ดีที่สุดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hankook ของเรา.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Hankook มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับทุกเส้นทาง.

 • ผลิตภัณฑ์ยางของรถโดยสารและรถบรรทุก.
 • บทนำสำหรับแต่ละส่วน.
 • คำอธิบายสัญลักษณ์สำหรับตารางที่มีข้อมูลทางเทคนิค.
 • ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับยางทั้งหมด.

คู่มือการเซาะร่องดอกยาง

ยางที่ผ่านการเซาะร่องดอกยางแล้ว หมายถึง ยาง ไม่ว่าจะเป็นยางใหม่หรือยางหล่อดอก ที่มีการสร้างลายดอกยางโดยการตัดให้เป็นดอกยางตามลายดอกยางหล่อดอกของผู้ผลิตยาง.

 • บทนำในการเซาะร่องดอกยาง.
 • การเซาะร่องดอกยาง.
 • ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการเซาะร่องดอกยาง.

ขอบล้อและอุปกรณ์เสริม

ขอบล้อเป็นส่วนของล้อที่รองรับยาง.

 • ข้อมูลทางเทคนิคของขอบล้อ.
 • ยางในและยางรอง.
 • การติดและการถอด.
 • การติดยางชนิดยางใน.
 • การถอด.
 • การติดยางไร้ยางใน.
 • การถอด.
 • การติดวาล์วที่ขอบล้อไร้ยางใน.
 • เกี่ยวกับการเว้นระยะคู่.

การบำรุงรักษาและการดูแล

หนึ่งในแง่มุมสำคัญที่สุดของการบำรุงรักษายาง คือ การเติมลมที่เหมาะสม.

 • เกี่ยวกับการเติมลมยาง.
 • การตั้งศูนย์และยาง.
 • ความเสียหายของยาง.

TOP

It is