go to main prd

AH33

ยางสำหรับทุกตำแหน่งตั้งแต่ระยะกลางถึงระยะไกลระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมที่เหนือกว่าและยืดอายุดอกยาง

แอปพลิเคชัน
 • ระยะภูมิภาค
Special Trailer แนะนำ พร้อมจำหน่าย
0ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

ยางคู่หน้าขับขี่ระดับพรีเมียมที่พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมที่เหนือกว่าและยืดอายุดอกยาง

ออกแบบลายดอกยาง

ลายร่องยางซิกแซ็กแบบใหม่

ร่องยางแบบกึ่งผสมซิกแซ็กและตรงช่วยยืดอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น ความทนทาน และการดีดหิน

การออกแบบรอยตัดแบบคลื่น

ลายดอกยางตระกลูแบบรอยตัดคลื่นสำหรับยางคู่หน้าขับขี่ระดับพรีเมียมของ ฮันกุก

ออกแบบลายดอกยาง

ออกแบบไหล่ยางที่เหมาะสม

ไหล่กว้างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียรและลดการสึกหรอ ที่ไม่เท่ากัน 

เพิ่มอายุการใช้งาน และป้องกันการแยก ผ่านพื้นผิวหน้าสัมผัส ที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี HK TBR

เก่า

ใหม่

ระบบการผสมเนื้อยางใหม่

ระบบการผสมเนื้อยางใหม่ Innovation Mixing System (IMS) ช่วยลดการเชื่อมต่อของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอและการเกิดออกซิเดชัน

 • ข้อมูลจำเพาะ

  • 10R22.5
   • ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง X
   • ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเปียก X
   • เสียงรบกวนการหมุนด้านนอก X
   • ยางใช้ยางใน / ยางไร้ยางใน L
   • ชั้นผ้าใบ 16
   • วัดขอบล้อ 7.50X22.5
   • ดัชนีการรับน้ำหนัก 144/142M
   • ความกว้าง (มม) 254
   • ความกว้าง (นิ้ว) 10.0
   • ความกว้างดอกยาง (มม) 190
   • ความกว้างดอกยาง (นิ้ว) 7.5
   • ความลึกดอกยาง (มม) 15.5
   • ความลึกดอกยาง (32nds) 20
   • รัศมีน้ำหนักบรรทุกคงที่ (มม) 478
   • รัศมีน้ำหนักบรรทุกคงที่ (นิ้ว) 18.8
   • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม) 1024
   • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (นิ้ว) 40.3
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • ประเทศผู้ผลิต จีน
  • 9R22.5
   • ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง X
   • ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเปียก X
   • เสียงรบกวนการหมุนด้านนอก X
   • ยางใช้ยางใน / ยางไร้ยางใน L
   • ชั้นผ้าใบ 14
   • วัดขอบล้อ 6.75X22.5
   • ดัชนีการรับน้ำหนัก 136/134L
   • ความกว้าง (มม) 232
   • ความกว้าง (นิ้ว) 9.1
   • ความกว้างดอกยาง (มม) 168
   • ความกว้างดอกยาง (นิ้ว) 6.6
   • ความลึกดอกยาง (มม) 13.5
   • ความลึกดอกยาง (32nds) 17
   • รัศมีน้ำหนักบรรทุกคงที่ (มม) 455
   • รัศมีน้ำหนักบรรทุกคงที่ (นิ้ว) 17.9
   • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม) 974
   • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (นิ้ว) 38.3
   • M+S N
   • 3PMSF N
   • ประเทศผู้ผลิต จีน