go to main prd

บริษัท

Hankook & Company ประกาศงบการเงินประจำไตรมาส 1 ปี 2022

2022. 05. 23

- ยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7.5% QoQ และ 14% YoY เป็น 269.7 พันล้านวอน
- กำไรจากการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้น 26.1% QoQ เป็น 44.0 พันล้านวอน แต่ยังขาด 35.0% YoY
- AtlasBX แบรนด์แบตเตอรี่แสดงยอดขายที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1


Hankook & Company Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ประกาศผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ด้วยยอดขายรวมทั่วโลกที่ 269.7 พันล้านวอนและกำไรจากการดำเนินงาน 44.0 พันล้านวอน ธุรกิจยังคงแข็งแกร่งโดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเติบโตจากโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น 26.1% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2021 แม้ว่าตัวเลขจะยังขาด 35.0% YoY เนื่องจาก Hankook Tire ยังคงฟื้นตัวจากสภาพธุรกิจในปีที่แล้ว

ในไตรมาสแรกของปี 2022 Hankook & Company ได้รับรู้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจาก AtlasBX เนื่องจากกลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับแบรนด์แบตเตอรี่ของกลุ่มได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของตะกั่ว วัตถุดิบหลักสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และการเพิ่มขึ้นของอัตราการขนส่งทางทะเลเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลต่อกำไรจากการดำเนินงานของ AtlaxBX ผลกระทบที่ค้างคาจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น การฟื้นตัวของโควิด-19 และปัญหาทางภูมิศาสตร์การเมือง เป็นผลมาจากการที่กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทลดลงในไตรมาสแรกของปี 2022

ปี 2021 เป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับ Hankook & Company เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกาศว่าจะเปิดตัวในฐานะบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินงานเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชุดการลงทุนที่มองถึงอนาคตและการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่สำคัญเริ่มต้นด้วยการควบรวมกิจการในเดือนเมษายน ซึ่งทำให้แบรนด์แบตเตอรี่ AtlasBX กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Hankook & Company ด้วยการควบรวมกิจการนี้ แบตเตอรี่จะวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ 'Atlas BX' และแบรนด์ 'Hankook' ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก ในเดือนต่อไปในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ประกาศพอร์ตธุรกิจระยะยาวใหม่ในชื่อ 'S.T.R.E.A.M.' เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและครองความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท ตัวอักษรย่อแต่ละตัวแสดงให้เห็นถึงทิศทางสำคัญที่กลุ่มบริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ในการพัฒนาในอนาคต โดยที่ 'S' มาจาก Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ), 'T' มาจาก 'Tire & Core (ยางและแกนหลัก)', 'R' มาจาก Rising Tech (เทคโนโลยีที่เติบโต), 'E' มาจาก Electrification (การใช้กระแสไฟฟ้า), 'A' มาจาก Automation (ระบบอัตโนมัติ) และ 'M' มาจาก Mobility (การขับเคลื่อน)

Hankook & Company วางแผนที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการรักษารูปแบบธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางการเงินรวมในไตรมาส 4 ประจำปี 2021

(หน่วย: พันล้านวอน) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2022
ยอดขาย 236.5 251.0 269.7
กำไรจากการดำเนินงาน 67.7 34.9 44.0

 

(หน่วย: ล้านดอลลาร์) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2022
ยอดขาย 212.2 212.1 223.8
กำไรจากการดำเนินงาน 60.7 29.4 36.5

 

(หน่วย: ล้านยูโร) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2022
ยอดขาย 176.1 185.5 199.4
กำไรจากการดำเนินงาน 50.4 25.8 32.5

 

* อัตราแลกเปลี่ยน:

  ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2021 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2022
ดอลลาร์ / วอน 1,114.05 1,183.17 1,204.95
ยูโร / วอน 1,342.62 1,352.51 1,352.44

(หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลารายปีที่กำหนด ดึงข้อมูลมาจาก Korea Exchange Bank)

 

hankookcompanyannounces2022q1financialresults