go to main prd

บริษัท

Hankook & Company บริจาคเงินให้กับ Community Chest of Korea สูงถึง 12.8 พันล้านวอน

2022. 05. 06

- Hankook & Company บริจาคเพิ่มอีก 750 ล้านวอนเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
- ยอดบริจาคทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ปี 2003 สูงถึง 12.8 พันล้านวอน
- แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของ Hankook & Company ที่มีต่อสถาบันสวัสดิการสังคมและชุมชนท้องถิ่น


Hankook & Company Co., Ltd. บริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology ได้บริจาคเงินเพิ่มเติมจำนวน 750 ล้านวอนให้กับ Community Chest of Korea (CCK) ซึ่งเป็นสถาบันการกุศลที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

ตั้งแต่ปี 2003 ทาง Hankook & Company ได้บริจาคเงินให้กับ CCK อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและการทำงานร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น ผ่านการบริจาคเพิ่มเติม จำนวนเงินบริจาคทั้งหมดที่บริษัทบริจาคให้กับ CCK เป็นเวลา 19 ปีติดต่อกันสูงถึง 12.8 พันล้านวอน การบริจาคครั้งใหม่จะจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่โซล แทจอน และชุงชองนัมโด

Hankook & Company Group ยังคงให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในยามจำเป็น ในปี 2020 เงินบริจาค 100 ล้านวอนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในแทจอนและชุงชองนัมโดที่ฟื้นตัวจากความเสียหายที่เกิดจากฝนตกหนัก และบริจาค 500 ล้านวอนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เช่น ครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากนี้ ยังบริจาค 200 ล้านวอนเพื่อสนับสนุนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในชายฝั่งตะวันออกของเกาหลี รวมถึงอุลจิน, กยองซังบุกโด และซัมชอก, คังวอนโดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม

บริษัทในเครือ Hankook Tire ยังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามสโลแกน "ขับเคลื่อนสู่ความสุข" โดยการบริจาคที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการขับเคลื่อน โครงการตัวแทน ซึ่งเป็นโครงการบริจาครถยนต์ที่เริ่มต้นในปี 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสถาบันสวัสดิการสังคมที่ประสบปัญหาด้านการขนส่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งบริษัทในปีที่ผ่านมา มีการบริจาครถยนต์ 80 คัน รวมถึงรถยนต์ขนาดเล็ก 78 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า 2 คัน ภายในปี 2021 จำนวนรถยนต์ที่จัดไว้ให้ในช่วง 14 ปีของโครงการมีประมาณ 627 คัน

ยิ่งไปกว่านั้น Hankook Tire ได้มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมความยั่งยืนระดับโลก และมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ความพยายามไม่รู้จบของบริษัทได้รับการยอมรับจากสถาบันอันทรงเกียรติ Hankook Tire จัดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน และได้รับรางวัล "ระดับทอง" ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในหนังสือความยั่งยืนประจำปี 2022 ซึ่งจัดพิมพ์โดย S&P Global