go to main prd

บริษัท

Hankook Tire ได้รับรางวัล Gold Class ในการจัดอันดับ S&P Global Sustainability Rating

2022. 02. 15

- การเป็นที่รับรู้ของบทความใน Sustainability Yearbook 2022 ที่เผยแพร่โดย S&P Global
- Gold Award เป็นการจัดอันดับสูงสุดที่มอบให้เพียง 1% ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม
- เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Hankook ในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดการ ESG


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 Hankook Tire บริษัทยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลกได้รับรางวัล 'Gold Class' ใน Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเผยแพร่โดย S&P Global

S&P Global เผยแพร่ Sustainability Yearbook ทุกปีโดยอ้างอิงจากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ S&P ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดัชนีความยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก Sustainability Yearbook 2022 ได้พิจารณาบริษัท 7,554 แห่งใน 61 อุตสาหกรรม จากนั้นจึงมอบรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงให้แก่ผู้ที่ได้รับเลือกในด้านแนวทางการปฏิบัติที่โดดเด่น Sustainability Yearbook 2022 ระบุรายชื่อบริษัทระดับ Gold Class 75 แห่ง, บริษัทระดับ Silver Class 89 แห่ง และบริษัทระดับ Bronze Class 106 แห่ง

ระดับ Gold Class มอบให้กับ 1% แรกของบริษัทที่ประเมิน และในอุตสาหกรรมส่วนประกอบรถยนต์ มีเพียงสองบริษัทเท่านั้นรวมถึง Hankook Tire ที่ผ่านการรับรองระดับ Gold Class Hankook Tire ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ดำเนินงานชั้นนำในภาคธุรกิจ โดยทำคะแนนได้สูงสุด 78 คะแนนจาก 100 คะแนน ปีที่แล้วเป็นปีที่หกติดต่อกันที่ Hankook มีรายชื่ออยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก ซึ่ง Hankook ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำในแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

มีการติดตามย้อนหลังไปมากกว่า 10 ปี เมื่อ Hankook Tire จัดตั้งองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต่อ CSR ปีที่แล้ว Hankook Tire ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ESG ขึ้นใหม่ภายในคณะกรรมการบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการจัดการ ESG ด้วยคณะอนุกรรมการแปดฝ่าย บริษัทได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนกับพนักงานทุกคนและปรับปรุงประสิทธิภาพ ESG อย่างต่อเนื่อง บริษัทกำลังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายและการให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น

ความพยายามของ Hankook ประกอบไปด้วยการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ในปี 2018 Hankook Tire ได้ประกาศปฏิญญา E-Circle ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่ยั่งยืน และกำหนดนโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืน ในปี 2021 นโยบายยางธรรมชาติได้รับการปรับปรุงตามแนวทางแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (GPSNR) และกำลังดำเนินการเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณค่าที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร ในระหว่างนี้ Hankook ยังคงบริจาคยางรถยนต์และสนับสนุนยานพาหนะให้กับสถาบันสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้น

“เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการปฏิบัติที่ยั่งยืน การยอมรับนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น” Sooil Lee ประธานและซีอีโอของ Hankook Tire & Technology กล่าว “การเติบโตต่อไปในฐานะบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก เราวางแผนที่จะจัดการผลการดำเนินงานทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินของเราไปสู่ระดับสูงสุดในระดับโลก”

hktinfinity1