go to main prd

บริษัท

Hankook & Company ว่าจ้าง Seongjin Kim เป็นเจ้าหน้าที่ทางดิจิทัลระดับสูง

2022. 02. 09

- เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของกลุ่มในฐานะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์
- เพื่อสร้างโมเดลนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงของ Hankook & Company
- ผู้เชี่ยวชาญในสาขาไอทีดิจิทัล และมีประสบการณ์ที่ SAP, GE, Hyundai Elevator, Google ฯลฯ


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 Hankook & Company Co., Ltd. บริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ประกาศแต่งตั้ง Seongjin Kim เป็นเจ้าหน้าที่ทางดิจิทัลระดับสูง (CDO) โดยมีผลทันที Seongjin Kim จะรับผิดชอบในการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของกลุ่มต่อไป

ในฐานะหัวหน้าแผนกกลยุทธ์ดิจิทัล เขาจะกำหนดรูปแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และสร้างกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นอกจากนี้ เขายังจะมีบทบาทเป็นศูนย์ควบคุมสำหรับพื้นที่ไอทีด้วยการสร้างกระบวนการข้อมูลและระบบวิเคราะห์ของกลุ่ม ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที และบูรณาการระบบซอฟต์แวร์

Seongjin Kim เป็นรองประธานอาวุโส (SVP) ที่มีประสบการณ์ 25 ปีในอุตสาหกรรมดิจิทัลและไอที ล่าสุดอยู่ที่แผนกอุตสาหกรรมการผลิตของ Google Cloud Asia-Pacific ก่อนหน้านี้ Kim ทำงานให้กับ Samsung Group, SAP, General Electric (GE) และ Hyundai Elevator ที่ GE เขาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรมและธุรกิจ IoT และดำเนินโครงการโรงงานอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรมการผลิต ขณะอยู่ที่ Hyundai Elevator ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย นวัตกรรมดิจิทัล เขาเป็นผู้นำในการจัดตั้งกลยุทธ์นวัตกรรมดิจิทัลขององค์กร เช่น การแนะนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่อื่น ๆ นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ และการปรับปรุงวิธีการทำงาน

ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเขาในด้านดิจิทัล Seongjin Kim คาดว่าจะขยายนวัตกรรมทางดิจิทัลของ Hankook & Company โดยผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่เข้ากับระบบนิเวศทั้งหมด นับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย การขาย และการบริการลูกค้า

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทางดิจิทัลระดับสูงคนใหม่เข้ามาในทีมของเราตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล” Jongseon Ahn COO ของ Hankook & Company กล่าว “ด้วยความเชี่ยวชาญและ DNA นวัตกรรมของ Hankook & Company ของเขา เราคาดหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สามารถยกระดับความเป็นผู้นำและความสามารถในการแข่งขันของเราต่อไป”

“Hankook & Company เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม” Seongjin Kim เจ้าหน้าที่ทางดิจิทัลระดับสูงของ Hankook & Company กล่าว “ผมคาดหวังที่จะบรรลุสิ่งใหม่ ๆ มากมายร่วมกัน และสร้างการทำงานร่วมกันในหมู่ผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยม”

◆ Seongjin Kim รองประธานอาวุโสและหัวหน้าแผนกกลยุทธ์ดิจิทัล Hankook & Company

[ประวัติการศึกษา]
- 2021 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการข้อมูลที่ KAIST
- 1996 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยยอนเซ

 

[ประสบการณ์สำคัญ]
- 2021 ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Google Cloud
- 2019 ~ 2021 ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัล (CDO/CIO) Hyundai Elevator
- 2016 ~ 2018 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและการขาย บริษัท General Electric
- 2005 ~ 2016 นวัตกรรมดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรม SAP Korea
- 1996 ~ 2002 Samsung Motors / Samsung SDS