go to main prd

บริษัท

Hankook จัดหาสารตกตะกอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติของอินโดนีเซีย

2022. 01. 14

- การจัดหากรดฟอร์มิกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางธรรมชาติกว่า 100 รายของ Kirana ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางสัญชาติอินโดนีเซีย
- กรดฟอร์มิก เป็นสารตกตะกอนที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 12 มกราคม 2022 Hankook Tire บริษัทยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลกกำลังสานต่อความมุ่งมั่นในการเพิ่มความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าสำหรับยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับยางรถยนต์ โดยประกาศว่าจะจัดหากรดฟอร์มิกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในเมืองกาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย

การผลิตยางรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลก และประมาณ 85% ของการผลิตยางทั่วโลกอาศัยเกษตรกรรายย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตยางธรรมชาติเริ่มต้นจากก้อนยางขนาดเล็กที่เกิดจากการจับตัวของน้ำยางธรรมชาติที่เก็บจากเกษตรกร สารตกตะกอนหลายชนิดใช้สำหรับการผลิตก้อนยาง แต่บางชนิดอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเกษตรกรและระบบนิเวศ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Hankook Tire จะจัดหากรดฟอร์มิก ซึ่งเป็นสารตกตะกอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศอินโดนีเซีย กรดฟอร์มิกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะทำให้ต้นไม้เสียหายน้อยกว่า และมีความเสี่ยงที่จะเกิดมลพิษทางน้ำน้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากสารตกตะกอนอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่เปียก กรดฟอร์มิกยังสามารถให้ความปลอดภัยในการทำงานโดยมีความเป็นพิษต่ำและระคายเคืองน้อยลง Hankook ตัดสินใจสนับสนุนกรดฟอร์มิกจำนวน 6,000 ลิตรให้กับเกษตรกรชาวยางธรรมชาติของ Kirana ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางในชาวอินโดนีเซียมากกว่า 100 ราย

โดยสอดคล้องกับความพยายามของ Hankook เพื่อความยั่งยืนในฐานะสมาชิกของแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (GPSNR) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิกระดับสากลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดความยั่งยืนสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของยางธรรมชาติ Hankook ได้กำหนดนโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืนในปี 2018 และได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วตามนโยบาย GSPNR ใหม่ในสาขาต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ในแง่ของการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า การป้องกันมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการใช้สารเคมี การป้องกันการใช้ทรัพยากรจนหมด และการห้ามพัฒนาหรือจัดซื้อพื้นที่เพาะปลูกยางพาราธรรมชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ Hankook ยังได้เข้าร่วมในโครงการติดตามย้อนกลับของยางธรรมชาติและความยั่งยืนที่เรียกว่า PROJECT TREE อีกด้วย จัดโดย ITOCHU Corporation ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ โครงการนี้เป็นความพยายามครั้งแรกในการสร้างการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้บล็อกเชนในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ในที่สุด Hankook ก็มีเป้าหมายที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกยางธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพของยางธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน

"การสนับสนุนวัสดุที่ยั่งยืนในส่วนเล็ก ๆ แต่สำคัญของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น" Sooil Lee ประธานและซีอีโอของ Hankook Tire & Technology กล่าว "ตลอด 80 ปีของการดำเนินธุรกิจของ Hankook ผมเชื่อว่าเราได้ดำเนินการมาตลอด ในแง่ของแนวคิดที่จะมีส่วนในการทำให้โลกดีขึ้น การรักษาหัวข้อของความยั่งยืนในส่วนที่ลึกที่สุดของธุรกิจของเรา เราจะยังคงผสมผสานความคิดริเริ่มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในธุรกิจทั้งหมดของเราต่อไป”

hankooktoprovideecofriendlycoagulantstoindonesiasnaturalrubbersuppliers