go to main prd

บริษัท

Hankook & Company จัดตั้งกองทุนด้านการลงทุนเพื่อสร้างกลไกการเติบโตใหม่

2021. 11. 01

- จัดตั้งกองทุนช่วยเพิ่มการลงทุนในพอร์ตธุรกิจระยะยาว ‘S.T.R.E.A.M.’
- เลือก Mobiltech บริษัทสตาร์ทอัพด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ ให้เป็นปลายทางการลงทุนแห่งแรก
- พิจารณาร่วมมือในอนาคตกับ Hankook Tire และก้าวสู่ระบบนิเวศการขับเคลื่อนอัตโนมัติ


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 29 ตุลาคม 2021 Hankook & Company Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ได้จัดตั้งกองทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการเติบโตใหม่ในอนาคต จุดหมายการลงทุนแห่งแรก คือ Mobiltech ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่แบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเป็นสตาร์ทอัพบริการ

Hankook & Company ซึ่งเปิดตัวในฐานะบริษัทโฮลดิ้งดำเนินงานในเดือนเมษายน ได้ประกาศโครงการ 'S.T.R.E.A.M.' ให้เป็นพอร์ตธุรกิจใหม่ระยะยาวที่สอดคล้องกับการฉลองครบรอบ 80 ปี ตัวอักษรแต่ละตัวจากคำว่า ‘S.T.R.E.A.M.’ มีทิศทางที่มีนัยสำคัญในลักษณะที่สร้างความก้าวหน้าให้กับ Hankook ด้วยตัวอักษร ‘S’ ที่ย่อมาจาก Smart Energy ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัยพลังงานที่นำมากลับใช้ใหม่ได้และแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัว ‘T’ ย่อมาจาก Tire & Core biz ส่วนตัว ‘R’ มาจาก Rising Tech ซึ่งได้มาจากความหลากหลายในรูปแบบการทำธุรกิจ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ตัว ‘E’ ย่อมาจาก Electrification และตัว ‘A’ มาจาก Automation และประสิทธิภาพที่มาจากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์ และตัว ‘M’ ย่อมาจาก Mobility อย่างที่เห็นได้ในอุตสาหกรรมโดยรวม

นับตั้งแต่นั้นมา Hankook & Company ได้พยายามเพิ่มนวัตกรรมผ่านการส่งเสริมสตาร์ทอัพ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และการร่วมมือกับผู้ร่วมทุน (VC) เพื่อค้นหากลไกการเติบโตในอนาคตในภาคส่วน S.T.R.E.A.M. ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้ง 'กองทุน STREAM' ร่วมกับ We Ventures ซึ่งเป็น Korean VC ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมานับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในธุรกิจสตาร์ทอัพ S.T.R.E.A.M. และช่วยเหลือการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ Fund of Funds ดำเนินการโดย Korea Venture Investment Corp. และมีสถาบันการเงินหลายแห่งเข้าร่วมด้วย Hankook & Company จะเข้ามารับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยการแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Hankook Tire ซึ่งเป็นบริษัทในเครือหลักให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ

บริษัทสตาร์ทอัพบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ Mobiltech ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายการลงทุนแห่งแรกของกองทุน Mobiltech ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เสนอโซลูชันการทำแผนที่ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง บริษัทพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม และนำเสนอแผนที่ 3 มิติที่มีความแม่นยำให้แก่ลูกค้าจำนวนมาก เช่น Phantom AI

Hankook & Company คาดการณ์ว่าตลาดโลกสำหรับข้อมูล 3D ที่มีความแม่นยำสูงจะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยบริการเคลื่อนที่อัตโนมัติเชิงพาณิชย์ Hankook & Company ยังพิจารณาถึงโอกาสในการร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่าง Hankook Tire กับ Mobiltech โดยใช้ประโยชน์จากโดเมนธุรกิจที่กว้างขวางของ Mobiltech และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ Hankook & Company วางแผนที่จะทบทวนการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเพื่อขยายขีดความสามารถด้านการเติบโตในอนาคต