go to main prd

บริษัท

Hankook Tire เผยแพร่รายงาน ESG ประจำปี 2020/21 ครั้งที่ 12

2021. 08. 19

- ความมุ่งมั่นและความสำเร็จด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของ Hankook โดยมีจุดมุ่งเน้น ESG หลักแปดประการ
- ฉบับ 2020/21 เป็นการเผยแพร่ครั้งที่ 12 โดยรายงาน ESG ฉบับแรกมีการเผยแพร่ในปี 2010
- การเผยแพร่ออนไลน์สามารถเข้าถึงและอ่านได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีส่วนช่วยในการปกป้องสภาพแวดล้อม


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 17 สิงหาคม 2021 บริษัทยางชั้นนำระดับโลก Hankook Tire เผยแพร่รายงาน ESG ประจำปี 2020/21 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมบริหารจัดการความยั่งยืนและความสำเร็จของบริษัทในปี 2020 และกลยุทธ์ ESG ระยะกลางถึงระยะยาว

Hankook Tire เริ่มเผยแพร่รายงาน ESG ตั้งแต่ปี 2010 โดยฉบับ 2020/21 เป็นการเผยแพร่ครั้งที่ 12 แล้ว รายงานประกอบด้วยประเด็นมุ่งเน้น ESG แปดประการ: การปกครองที่มีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเกี่ยวข้องและการพัฒนาชุมชน ความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าให้กับพนักงาน ความปลอดภัยของพนักงาน และการบริหารสุขภาพ และการเป็นพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รายงานบางส่วนเน้นประเด็นกิจกรรมหลักของ Hankook Tire ในปี 2020 รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับปี 2030 ของคณะกรรมการพิเศษทั้งแปดฝ่ายภายในคณะกรรมการ ESG

มีการติดตามย้อนหลังไปมากกว่า 10 ปี เมื่อ Hankook Tire จัดตั้งองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต่อ CSR ในปี 2009 บริษัทได้เปิดตัวคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์ CSR ซึ่งประกอบด้วยระดับการบริหารระดับสูง และคณะกรรมการควบคุมทิศทางที่มาจากพนักงานระดับทำงาน ในปีต่อมา บริษัทได้จัดตั้งระบบบริหารแบบบูรณาการ EHS เป็นพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทางสังคมที่ครอบคลุมทั้งบริษัท ในปี 2021 คณะกรรมการ CSR ได้เปลี่ยนเป็นชื่อคณะกรรมการ ESG และจัดตั้งกลุ่มใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหาร ESG

Hankook Tire ยังเร่งกระบวนการบริหาร ESG ด้วยการกำหนดนโยบายยางธรรมชาติที่มีความยั่งยืนและคำประกาศ E-Circle ในปี 2018 บริษัทมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านความยั่งยืนรวมถึงผู้บริหารและพนักงาน และปรับปรุงการบริหาร ESG ผ่านคณะกรรมการแปดฝ่ายในแต่ละภาคส่วน บริษัทกำลังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายและการให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการกุศลของ Hankook Tire มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนที่เน้นองค์ประกอบหลักของบริษัท เช่น โครงการใช้รถยนต์ร่วมกันที่เริ่มต้นในปี 2008 มุ่งไปที่การสนับสนุนสถาบันสวัสดิการทางสังคมทั่วโลกที่เผชิญความยากลำบากในการขนส่ง Hankook Tire บริจาคยานพาหนะให้กับสถาบันที่เลือกทุกปี และภายในปี 2021 จำนวนยานพาหนะที่จัดหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มาตลอด 14 ปีติดต่อกันน่าจะมียอดรวมราว ๆ 630 คัน

จากโครงการริเริ่มเหล่านี้ Hankook Tire เป็นที่รู้จักกันในนามผู้บุกเบิกโครงการบริหารจัดการความยั่งยืน ครั้งแรกบริษัทได้มีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เมื่อปี 2011 และบริษัทยังมีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) World เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกันนับตั้งแต่มี 2016 ถึง 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทยังมีความเป็นเลิศในด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงาน ESG ประจำปี 2020/21 มีการเผยแพร่ออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกอุปกรณ์ เช่น PC และสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณการใช้กระดาษ รายละเอียดรายงาน ESG ประจำปี 2020/21 ของ Hankook Tire สามารถดูได้ในหน้าการบริหารจัดการความยั่งยืนของเว็บไซต์ Hankook Tire (รายงาน ESG | Hankook Tire Global)

HankookTireTechnologyESGreportcover
HankookTIreTechnologyHANKOOKTECHNODOME