go to main prd

บริษัท

Hankook Tire เข้าร่วมกับคณะกรรมการ ESG เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการความยั่งยืน

2021. 08. 06

- Hankook Tire ที่ดำเนินงานในทีม ESG ของตนเอง ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ ESG ชุดใหม่ภายในคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความรับผิดชอบและบทบาท
- มีร่า ลี กรรมการจากภายนอกที่มีประสบการณ์กว้างขวางจาก GE และ Macquarie ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นประธานกรรมการ ESG คนแรก
- Hankook Tire เป็นที่รู้จักกันในเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ESG รวมถึง Carbon Management Sector Honors จาก CDP ตลาดจน DJSI World เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกัน


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 3 สิงหาคม 2021 บริษัทยางชั้นนำระดับโลก Hankook Tire ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ ESG (สภาพแวดล้อม สังคม การปกครอง) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความรับผิดชอบและบทบาทของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามหลักการจัดการอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 30 กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทของ Hankook Tire ตัดสินใจแต่งตั้งคณะกรรมการ ESG ชุดใหม่ภายในคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการปกครององค์กร การสร้างคณะกรรมการ ESG มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบายการจัดการ กลยุทธ์ และกิจกรรมของ ESG

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ ESG คณะกรรมการภายในฝ่ายบริหารจะขยายออกไปเป็นห้าหน่วย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอยู่ คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการภายนอก คณะกรรมการจัดการความยั่งยืน และคณะกรรมการธุรกรรมภายใน บริษัทมุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการแบบเน้นคณะกรรมการเป็นศูนย์และบรรลุเป้าหมายด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการ ESG จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด และให้คำแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจด้านสภาพแวดล้อม สังคม และการปกครอง เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพรวมถึงหน้าที่การทำงาน คณะกรรมการจะมาจากคณะกรรมการบริษัทมากกว่าสามคน และเกินกว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นกรรมการภายนอก คณะกรรมการจะแต่งตั้งประธานผ่านการหารือของคณะกรรมการ

กรรมการภายนอก มีร่า ลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ESG คนแรก คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกทั้งสิ้นเจ็ดคน รวมถึงประธาน มีร่า ลีเป็นผู้นำหญิงที่สั่งสมประสบการณ์กว้างขวาง และมีความเชี่ยวชาญจากบริษัทระดับโลกที่มีหลักปฏิบัติด้านการปกครององค์กรชั้นนำอย่าง General Electric Co. (GE) and Macquarie Group นอกจากนี้ เธอยังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอฮวาวูแมนส์ สาขาเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมกรรมการหญิงภายนอก

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเงินจากบริษัทระดับโลก รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การลงทุน การจัดการบุคลากร นวัตกรรมวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (D&I) มีร่า ลี คาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับเหล่าผู้ถือหุ้นและสาธารณะ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเพื่อเพิ่มการเติบโตของบริษัทและมูลค่าองค์กรในระยะยาว

Hankook Tire ได้จัดตั้งองค์กรระดับการทำงานสำหรับการจัดการ ESG และมีการแจกจ่ายงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายในทุก ๆ ปี บริษัทยังได้รับการจัดอันดับด้านการเป็นผู้นำจาก CDP (เดิมเรียกว่าโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน) ว่ามีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการรักษ์น้ำ ตลอดจนได้รับรางวัล Carbon Management Sector Honors ที่งานประกาศรางวัล CDP Climate Change Korea Award นอกจากนี้ ครั้งแรกบริษัทได้มีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เมื่อปี 2011 และบริษัทยังมีรายชื่อในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) World เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกันนับตั้งแต่มี 2016 ถึง 2020

Hankook Tire มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น จะบรรลุเป้าหมายด้านการใช้วัตถุดิบยั่งยืนแบบ 100% ภายในปี 2050 และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2018 บริษัทยังให้ความร่วมมือในการริเริ่มโครงการหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร เช่น UNGC (สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก) และส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

HankookTireTechnologyCI
HankookTireTechnologyHeadquarters