go to main prd

บริษัท

Hankook & Company เซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ KAIST เพื่อสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล

2021. 06. 30

- ขยายขอบเขตความร่วมมือกับ KAIST เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิด
- ทั้งสองฝ่ายจะยกระดับศักยภาพทางดิจิทัลเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ KAIST อย่างแน่นแฟ้น เพราะเป็นโมเดลที่ได้เปรียบทั้งสองฝ่ายสำหรับการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ
- เพื่อดำเนินการโปรแกรมนำร่องสำหรับบริษัทในเครือหลัก ๆ ของ Hankook & Company ที่ใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลในการใช้งานแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบร่วมกัน


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 29 มิถุนายน 2021 Hankook & Company Co., Ltd. บริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. เซ็นสัญญาในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับ ‘โครงการแปลงเครื่องมือทางชีวภาพสำหรับความจริงที่ผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ (STAR)’ ร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (KAIST) ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการร่วมมือวิจัยเกี่ยวกับยุคหลังปัญญาประดิษฐ์ พิธีการเซ็นสัญญาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ HANKOOK TECHNOPLEX ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ Hankook & Company ที่ตั้งอยู่ในเมืองพังโย จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้

KAIST คือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ ‘โครงการ STAR’ ริเริ่มด้วยการมุ่งเป้าหมายไปที่การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดทรงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง โดยที่มีความสอดคล้องต้องกันระหว่าง Hankook & Company กับ KAIST ที่ต้องการสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ในขอบข่ายด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบ

บริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านการจัดเตรียมการทดสอบเสมือนจริงและการทดสอบซิมไบโอซิสเสมือนจริง รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันคลาวด์ข้อมูลที่มาบรรจบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ KAIST กำลังผลักดันอยู่ในตอนนี้ผ่านการเป็นพันธมิตรร่วมกัน Hankook & Company มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโครงการนี้ให้เป็นโมเดลระบบที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาควิชาการ ด้วยการยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลจนถึงขีดสุด

ในขณะเดียวกัน บริษัทในเครือหลักของ Hankook & Company รวมถึง Hankook Tire จะดำเนินการโปรแกรมนำร่องเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอันชาญฉลาด โรงงานอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนอัจฉริยะด้วยการใช้แพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทในเครือของ Hankook จะมองหาโอกาสด้านการร่วมมือในขอบข่ายต่าง ๆ เช่น การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไปจนถึงขอบข่ายด้านสภาพแวดล้อม และใช้บันทึกการขับขี่ในโลกจริง และข้อมูลประเภทอุบัติเหตุด้านการจราจรที่มีการเก็บรวบรวมในการวิจัยและการพัฒนายาง

Hankook & Company กำลังให้การร่วมมือกับ KAIST ในตอนนี้ และสร้างเป้าหมายที่จับต้องได้ร่วมกัน เช่น ในปี 2019 ทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อว่าศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST และได้เร่งพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาและดิจิทัลผ่านการปรับใช้เชิงดิจิทัลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ขยายขอบข่ายข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันทำการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกันที่ศูนย์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยพัฒนากลไกการเติบโตและศักยภาพด้านนวัจกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน์

เซยอล รยู กรรมการบริหารของทีมกลยุทธ์ดิจิทัล Hankook & Company ให้ความเห็นว่า “Hankook & Company ร่วมกับ KAIST กำลังเตรียมการโมเดลตัวอย่างที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ด้วยการทดลองใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือกันของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย เราจะมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำไปสู่อนาคต”

ดองแมน ลี คณบดีของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ KAIST กล่าวว่า “หากเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มทดสอบตัวอย่างได้ภายใน Metaverse (การมาบรรจบกันของโลกเสมือนจริงและความจริง) ผ่านการแบ่งปันข้อมูล ที่จะเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาควิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราจะสามารถสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเชิงอุตสาหกรรมแบบออนไซต์เพื่อให้การสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในยุคหลังปัญญาประดิษฐ์ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของทั้งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัยและนักธุรกิจที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้ก้าวหน้าไปอีกระดับ”

HankookCompanyKAISTCollegeofEngineeringSTARprojectMOUsigningceremony