go to main prd

บริษัท

Hankook & Company ขยายระยะเวลา MOU ร่วมกับ KAIST เพื่อดำเนินงานที่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST ต่อไป

2021. 05. 24

- มีการร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST เฟสสองร่วมกับ KAIST เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
- หลังจากการเป็นพันธมิตรอุตสาหกรรมเชิงวิชาการเฟสแรกที่นำไปสู่การใช้งานที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสมผสานกับ AI และ IoT
- เฟสสองที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีผ่านโครงการใหม่เจ็ดโครงการ


กรุงโซล ประเทศเกาหลี 18 พฤษภาคม 2021 Hankook & Company Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ได้ขายระยะเวลาข้อตกลงกับ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) เพื่อดำเนินการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST ในปัจจุบันต่อไปที่ HANKOOK TECHNODOME ในแดตอน ประเทศเกาหลี การเป็นพันธมิตรเพื่อการร่วมมือที่แน่นแฟ้นเพื่อหาแนวทางการเติบโตในอนาคตและศักยภาพด้านนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน

KAIST คือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ Hankook ลงนามในข้อตกลงฉบับแรกร่วมกับ KAIST ในปี 2019 และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนโดยได้รับการร่วมมือจากอุตสาหกรรมเชิงวิชาการเพื่อเร่งการวิจัยและพัฒนาและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงจาก KAIST นำโดยศาสตราจารย์จาง ย็องแจจากคณะวิศวกรรมเชิงอุตสาหกรรมและระบบที่ยังได้รับหน้าที่เป็นประธานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างใกล้ชิดโดยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมการผลิต และการวิจัยและพัฒนาผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ

ในช่วงสองปีแรก ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล HK-KAIST ได้จัดทำโครงการด้านการวิจัย 12 โครงการซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการปรับใช้ที่มีนัยสำคัญทันทีที่เป็นประโยชน์ต่อศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาและการผลิตของ Hankook ตัวอย่าง ได้แก่ ระบบการออกแบบองค์ประกอบเสมือนจริง (VCD) ซึ่งคาดการณ์คุณลักษณะขององค์ประกอบยางด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), กระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติที่นำมาใช้ร่วมกับเซนเซอร์ดิจิทัล และ Hankook Condition Monitoring System Plus (CMS+) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจหาความผิดปกติล่วงหน้าด้วยการใช้ AI และ IoT

ตลอดระยะเวลาการร่วมมือที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ Hankook และ KAIST จะมุ่งเน้นไปที่การขยายโครงการศึกษาร่วมด้วยการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากโครงการใหม่เจ็ดโครงการ การทดลองเหล่านี้ประกอบด้วย ‘สูตรวิศวกรรมย้อนกลับด้วย AI และการสร้างโมเดลบิ้กดาต้าอัตโนมัติ’, ‘การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับการคาดการณ์คุณสมบัติองค์ประกอบตามโครงสร้างโมเลกุล’ และ ‘การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการคาดการณ์เสมือนจริงตาม AI’

Hankook & Company และ KAIST จะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาผู้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่ตรงตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น Hankook & Company กำลังริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดิจิทัลภายในองค์กร รวมถึงหลักสูตรฝึกอบอรมเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรด้าน AI และบิ้กดาต้า

นอกจากประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับ KAIST แล้วนั้น บริษัท Hankook ยังแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในรุ่น ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาร่วมกับ SK Planet ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลและการทดสอบชั้นนำ เพื่อสร้างการตรวจหาความเสี่ยงบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ และโซลูชันการแจ้งเตือนจาก AI ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของเกาหลีที่นำมาปรับใช้บนท้องถนนในเกาหลี และการร่วมมือกับ UB1st ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการกองทัพเรือชั้นนำในประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยียางและโซลูชันด้านการบริหารจัดการกองทัพเรือด้วยการใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์