go to main prd

บริษัท

Hankook & Company ประกาศ ‘S.T.R.E.A.M.’ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี

2021. 05. 11

- ‘S.T.R.E.A.M.’ ย่อมาจาก Smart Energy, Tire & Core biz, Rising Tech, Electrification, Automation และ Mobility
- รูปแบบการลงทุนทางธุรกิจได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเติบโตรูปแบบใหม่และก้าวเป็นผู้นำหมวดหมู่อุตสาหกรรมในอนาคต
- สัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปีเน้นย้ำให้เห็นถึงแนวคิดความท้าทายของบริษัทและความมุ่งมั่นที่มีต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


กรุงโซล ประเทศเกาหลี วันที่ 10 พฤษภาคม 2021 – Hankook & Company Co., Ltd. บริษัทโฮลดิ้งของ Hankook Tire & Technology Co., Ltd. ประกาศ ‘S.T.R.E.A.M.’ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการธุรกิจในระยะยาวโดยมุ่งไปที่ความก้าวหน้าในเรื่องการเติบโตในอนาคตโดยมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีในวันนี้ Hankook & Company ยังประกาศแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและสร้างความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท

ตัวอักษรแต่ละตัวจากคำว่า ‘S.T.R.E.A.M.’ มีทิศทางที่มีนัยสำคัญในลักษณะที่ Hankook ก้าวเข้าสู่อนาคต เริ่มต้นที่ตัวอักษร ‘S’ ที่ย่อมาจาก Smart Energy ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัยพลังงานที่นำมากลับใช้ใหม่ได้และแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัว ‘T’ ย่อมาจาก Tire & Core biz ส่วนตัว ‘R’ มาจาก Rising Tech ซึ่งได้มาจากความหลากหลายในรูปแบบการทำธุรกิจ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ตัว ‘E’ ย่อมาจาก Electrification และตัว ‘A’ มาจาก Automation และประสิทธิภาพที่มาจากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์ และตัว ‘M’ ย่อมาจาก Mobility อย่างที่เห็นได้ในอุตสาหกรรมโดยรวม

Hankook & Company ซึ่งเปิดตัวบริษัทโฮลดิ้งในเดือนเมษยนกำลังมองหาการลงทุนและโอกาสในด้าน M&A ในภาคส่วน ‘S.T.R.E.A.M.’ เพื่อเสริมความความแข้มแข็งให้กับแรงงานเพื่อรักษาการเติบโตในรูปแบบใหม่ ๆ บริษัทได้นำสโลแกนใหม่มาใช้ ‘Hankook สร้าง STREAM แห่งอนาคต’ โดยการใช้คำว่า ‘stream’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง Hankook & Company วางแผนที่จะขยายการดำเนินงานทางธุรกิจในอนาคตไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีในลักษณะแนวโน้มที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

ด้วยคำว่า S.T.R.E.A.M. มีการสร้างสัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปี เพื่อแสดงให้เห็นความสำเร็จของบริษัทที่สร้างมาตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์อันยาวนาน 80 ปี และเน้นให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัท ผ่านการมุ่งมั่นในการแสวงหาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดความท้าทายต่าง ๆ และการวิจัยและความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สัญลักษณ์แสดงให้เห็นตัวเลข 80 อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะได้เห็นองค์ประกอบหลักของบริษัทที่รวมขึ้นมาเป็น Technoplex ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในเกาหลีซึ่งเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและการเติบโตจากวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Proactive Culture ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตวิญญาณด้านความท้าทายและนวัตกรรมอันสร้างสรรค์ HANKOOK TECHNODOME ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนากลางของบริษัทและเป็นสถานที่สำคัญของเทคโนโลยีดั้งเดิมและเทคโนโลยีอนาคตรูปแบบใหม่ควบคู่ไปกับ Technoring ซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบใช้งานยางรถที่ใหญ่ที่สุด โดยมีคำว่า Technoplex ในสัญลักษณ์

Hankook & Company ได้รับการก่อตั้งในปี 1941 เพื่อเป็นบริษัทยางแห่งแรกในเกาหลีใต้ และดำเนินงานตามแนวคิดด้านความท้าทายและนวัติกรรมที่กลายมาเป็นแบรนด์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2012 บริษัท Hankook แยกตัวออกเป็นสองหน่วยงาน โดยมีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมา ในช่วงต้นปี บริษัท Hankook & Company ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือ Hankook AtlasBX โซลูชันด้านพลังงาน ซึ่งนับว่าเป็นแผนการทางยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและโซลูชันอุตสาหกรรมในอนาคต ความสำคัญหลักของ Hankook ยังคงเป็นการมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่องในการมุ่งเน้นเป้าหมายเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชนแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม บริษัทมีความตั้งใจที่จะส่งมอบการเติบโตที่ยั่งยื่นและเต็มรูปแบบ อันจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมาตรฐาน ESG ระดับสูงสุด รวมถึงกิจกรรมสังคมองค์กร การบริหารจัดการด้านศีลธรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการริเริ่มจัดการรูปแบบอื่น ๆ

บริษัทหลัก Hankook Tire & Technology ยังคงขยายรูปแบบการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับแบรนด์ยานยนต์ระดับพรีเมียมของโลก เช่น Porsche, Mercedes-Benz, BMW และ Audi ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นที่รู้จักในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาและระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน Hankook ได้จัดหายางอุปกรณ์เดิม (OE) สำหรับรถยนต์กว่า 320 รุ่นจากแบรนด์ยานยนต์กว่า 46 แบรนด์ทั่วโลก รวมถึงรุ่นเรือธงที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้น Hankook Tire & Technology ยังเข้าร่วมในโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนในระดับโลก นับว่าเป็นความมุ่งมั่นที่สะท้อนให้เห็นผ่านดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI World) เป็นระยะเวลาห้าปีติดต่อกัน

Hankook & Company จะเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในเรื่องของการทำธุรกิจหลัก ทั้งยังลงทุนในโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้รูปแบบการดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ Hankook & Company วางแผนที่จะสร้างกลยุทธ์ในระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการผ่านการจัดสรรแหล่งทรัพยากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานของแบรนด์ที่ยกระดับแบรนด์ระดับโลก 'Hankook’ ไปสู่การมีศักยภาพด้านการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

HankookCompany80thanniversaryemblem
HankookCompanyheadquartersofficeTechnoplex