go to main prd

บริษัท

Hankook Tire รับรางวัลการจัดการคาร์บอนดีเด่นจาก CDP

2021. 05. 10

- Hankook Tire รับรางวัลดังกล่าวในงานมอบรางวัล CDP Climate Change Korea Awards 2020
- ความสำเร็จครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Hankook ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


โซล, เกาหลี, 30 เมษายน 2021 – บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก Hankook Tire ได้รับรางวัลการจัดการคาร์บอนดีเด่น (Carbon Management Sector Honors) จาก CDP (เดิมใช้ชื่อว่า Carbon Disclosure Project) ซึ่งเป็นการยอมรับถึงประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ

CDP เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศที่ประเมินความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างๆ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ป่าไม้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ นอกจากดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index แล้วรายงาน CDP ประจำปียังถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กร โดยมีการให้คะแนนบริษัทตั้งแต่ D- ถึง A และ Hankook Tire ได้รับ A- จากผลการให้คะแนนของ CDP ประจำปี 2020

เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของ Hankook ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน CDP จึงได้มอบรางวัล Carbon Management Sector Honors ให้แก่ Hankook Tire การมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นในงาน CDP Climate Change Korea Awards 2020 ซึ่งจัดโดย CDP Korea Commission เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ CDP ยอมรับความทุ่มเทพยายามของ Hankook ในเรื่องความโปร่งใสและการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย Hankook เคยได้รับรางวัล Carbon Management Sector Honors มาแล้วถึง 4 ครั้งเมื่อปี 2014, 2015, 2017 และ 2018 นอกจากนี้ Hankook ยังมีชื่ออยู่ในตารางจัดอันดับผู้นำด้านการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ 2018 CDP Supplier Engagement Leaderboard ร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลกสำหรับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฐานะซัพพลายเออร์

ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Hankook ต่อการดำเนินการตามเป้าหมาย CSR ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วัสดุที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2050 และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ภายในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 2018 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ United Nations Global Compact (UNGC) และส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ CSR เช่น นโยบายการใช้ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Hankook ผนวกรวมโครงการริเริ่มด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ในกระบวนการผลิต แต่ยังรวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ตัวอย่างเช่น Hankook ได้ลดความต้านทานการหมุนของยางรถยนต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในกิจกรรมต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นมูลค่าตัวเงิน และนำไปใช้คิดคำนวณในขั้นตอนการลงทุน

“ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Hankook มองว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญ และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซูอิล ลี ประธานและซีอีโอของ Hankook Tire & Technology กล่าว “เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่และมีความยั่งยืนมากขึ้น ความพยายามของเราครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแต่ละปี รวมถึงการเป็นผู้นำในด้านการบุกเบิกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นอกเหนือจากการยอมรับจาก CDP แล้วความพยายามของ Hankook ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยังส่งผลให้เกิดความสำเร็จหลายประการเมื่อไม่นานมานี้ Hankook มีชื่ออยู่ในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices World เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล Platinum จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดสำหรับความสำเร็จในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญก็คือ รางวัลดังกล่าวมอบให้เฉพาะแก่บริษัทที่ติดอันดับสูงสุด 1% ของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Gold Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับรายงาน CSR ของบริษัทฯ ประจำปี 2019-20 ที่งานมอบรางวัล 2020 Galaxy Awards ซึ่งจัดโดย MerComm Inc

CDPClimateChangeKoreaAwards2020heldonApril28