go to main prd

Kinergy ให้การขับขี่ที่มั่นคงในสภาพอากาศและสภาพถนนที่หลากหลายและเป็นยางรถยนต์แบบยั่งยืนรายแรกในอุตสาหกรรมที่ได้รับ ISCC PLUS ซึ่งเป็นใบรับรองวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับสากล โดยเป็นผู้ชนะในการทดสอบนิตยสารชั้นนำของโลก ได้รับชื่อเสียงและยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะสำหรับสมรรถนะต่างๆ

เทคโนโลยีที่เหมาะกับถนนทุกสาย

เรียนรู้เพิ่มเติม