ประเภทของยาง

เพื่อทำให้การเดินทางของคุณสนุกมากขึ้น ประเภทของยางจึงแบ่งออกตามชนิดของยานพาหนะ โครงสร้าง ฤดูกาล รูปแบบ และการใช้งานพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย.

เพื่อทำให้การเดินทางของคุณสนุกมากขึ้น ประเภทของยางจึงแบ่งออกตามชนิดของยานพาหนะ โครงสร้าง ฤดูกาล รูปแบบ และการใช้งานพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย.

ยางผ้าใบ

ยางผ้าใบใช้หลัก ๆ สำหรับยานพาหนะสำหรับทางวิบาก การเกษตร และอุตสาหกรรม.

bias-tire-structure

โครงสร้างของยางผ้าใบ

โครงยางของยางผ้าใบมีเส้นตีเกลียวเสริมยางที่สลับกับชั้นผ้าใบหนึ่ง โดยแต่ละชั้นจะสลับกันในรูปแบบมุมไขว้ ดังนั้น มุมที่ทำกับพื้นถนนของเส้นตีเกลียวเสริมยางที่สลับกัน คือ ประมาณ 40 องศาบนเส้นรอบวง ทั้งโครงยางและเข็มขัดรัดหน้ายางทำจากไนลอน.
bias-tire-tread

การเปลี่ยนรูปดอกยางขณะขับขี่

การรับน้ำหนักบนยางหรือการเข้าโค้งขณะขับขี่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปของดอกยาง ซึ่งทำให้เกิดความร้อนและการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกัน อย่างไรก็ตาม ยางผ้าใบมีอุปสงค์ใน สภาพทางวิบากและยานพาหนะที่รองรับงานหนัก.

ยางเรเดียล

ยางเรเดียลเป็นยางที่ผลิตขึ้นเพื่อรถยนต์นั่ง รถบรรทุกเบา รถบรรทุก และรถโดยสาร.
radial-tire-structure

โครงสร้างของยางเรเดียล

ยางเรเดียล หมายถึง ยางที่มีเส้นตีเกลียวเสริมยางที่มีการจัดเรียงให้ทำมุมฉากกับเส้นรอบวงของยาง เนื่องจากการจัดเรียงเส้นตีเกลียวเสริมยางแบบนี้ ยางเรเดียลจึงมีอัตราความเรียบต่ำกว่ายางผ้าใบ อีกทั้ง เนื่องจากความต้านทานในแนวนอนสูง ยางเรเดียลจึงยังมีคุณลักษณะการออกตัว ความเร่ง ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการหมุน และความปลอดภัยที่เหนือกว่า และเหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางด้วยความเร็วสูง ทั้งโครงยางและเข็มขัดรัดหน้ายางทำจากเหล็ก.
radial-tire-tread

การเปลี่ยนแปลงของดอกยางขณะขับขี่

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของดอกยางของยางเรเดียลขณะขับขี่ แต่คุณจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สัมผัสระหว่างดอกยางกับพื้นถนนเลย ยางเรเดียลมักใช้สำหรับรถยนต์นั่ง ข้อดีก็คือ ความแข็งแกร่งสูงของดอกยาง ซึ่งทำให้การเข้าโค้งมีความเสถียรและมีการต้านทานการกลิ้งต่ำ.

TOP

It is