แก้มยาง

แก้มยางปกป้องโครงยางจากภายในและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สบายจากความยืดหยุ่นระหว่างการเข้าโค้ง อีกทั้ง บนแก้มยางยังมีเครื่องหมายกำกับชนิดของยาง ขนาด โครงสร้าง ลายดอกยาง ผู้ผลิต ชื่อแบรนด์ และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ไว้.

คลิกปุ่มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของแก้มยาง !
DOT (กรมการขนส่ง)

1. DOT(Department of Transportation)

DOT (กรมการขนส่ง)

Department of Transportation

ขนาดยาง

เครื่องหมายแสดงขนาดยางจะขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะ แต่หลัก ๆ แล้วประกอบด้วยสัญลักษณ์และตัวเลขที่แสดงความกว้างของยาง อัตราส่วนลักษณะยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ดัชนีการรับน้ำหนัก และสัญลักษณ์ความเร็วที่บ่งชี้ถึงสมรรถนะของยาง.

แหล่งผลิต

ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงภูมิภาคที่ผลิตยาง.

คำเตือนความปลอดภัย

ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาง.


TOP

It is