โครงสร้างของยาง

ดอกยาง ไหล่ยาง แก้มยาง ขอบยาง โครงยาง เข็มขัดรัดหน้ายาง ยางรองใน และส่วนประกอบอื่น ๆ มีการเชื่อมต่อโครงสร้างเพื่อให้เกิดโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ของยางที่สมบูรณ์.

คลิกปุ่มเพื่อดูชื่อและหน้าที่ของแต่ละส่วน!
ยางรองใน

ยางรองในเป็นสิ่งที่ใช้แทนยางในภายในยาง และประกอบด้วยชั้นยางที่มีความสามารถในการให้อากาศซึมผ่านต่ำ โดยทั่วไป ชั้นยางดังกล่าวมักประกอบด้วยบิวทิล ยางสังเคราะห์ หรือชนิดพอลิไอโซพรีน หน้าที่หลักของยางรองใน คือ เพื่อรักษาลมที่มีความดันสูงเอาไว้ภายใน.

ผ้าใบเสริมใยหน้ายางหรือเข็มขัดรัดหน้ายาง (ชั้นที่อยู่ระหว่างดอกยางกับโครงยาง)

ผ้าใบเสริมใยหน้ายางเป็นชั้นเส้นตีเกลียวเสริมยางที่อยู่ระหว่างดอกยางกับโครงยางในยางผ้าใบเพื่อปกป้องโครงยาง ซึ่งดูดซับการสั่นสะเทือนจากภายนอกและป้องกันการแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดอกยางจากการสัมผัสกับโครงยางโดยตรง ในเวลาเดียวกัน ผ้าใบเสริมใยหน้ายางยังป้องกันการแยกตัวของชั้นยางและโครงยาง เข็มขัดรัดหน้ายางเป็นชั้นเสริมแรงที่แข็งแกร่งที่อยู่ในเส้นรอบวงระหว่างดอกยางกับโครงยางในยางเรเดียล หน้าที่ของเข็มขัดรัดหน้ายางคล้ายคลึงกับหน้าที่ของผ้าใบเสริมใยหน้ายาง แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งของดอกยางโดยการยึดโครงยางให้ติดแน่นอีกด้วย.

ดอกยาง (ส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรง)

ดอกยางประกอบด้วยชั้นยางหนาที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรง ซึ่งต้านทานการแตกและการสั่นสะเทือนได้สูงเพื่อปกป้องโครงยางและเข็มขัดรัดหน้ายางที่อยู่ภายในยาง อีกทั้ง ยังมีการนำยางที่มีลักษณะเฉพาะในการต้านการขัดถูภายในที่แข็งแกร่งมาใช้เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในการขับขี่ของยาง.

ไหล่ยาง (ไหล่ของยาง)

ไหล่ยางที่อยู่ระหว่างดอกยางกับแก้มยางเป็นส่วนที่หนาที่สุดในยาง เพราะเหตุนี้ ไหล่ยางจึงได้รับการออกแบบมาให้กระจายความร้อนที่สะสมอยู่ด้านในยางขณะขับขี่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

แก้มยาง (ด้านข้าง (ส่วนด้านข้าง) ของยาง)

แก้มยางที่อยู่ระหว่างไหล่ยางและขอบยางจะปกป้องโครงยางจากภายในและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สบายจากความยืดหยุ่นระหว่างการขับขี่ อีกทั้ง บนแก้มยางยังมีเครื่องหมายกำกับชนิดของยาง ขนาด โครงสร้าง ลายดอกยาง ผู้ผลิต ชื่อแบรนด์ และข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ไว้.

โครงยาง (โครงของยาง)

โครงยางเป็นโครงของยาง ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด โครงยาง หมายถึง ชั้นที่สร้างขึ้นจากเส้นตีเกลียวเสริมยางทุกชั้น ซึ่งดูดซับความดันลมภายในของยาง น้ำหนัก และการสั่นสะเทือน.

ขอบยาง (ส่วนที่สัมผัสกับขอบล้อ)

ขอบยางห่อหุ้มปลายของเส้นตีเกลียวเสริมยางและยึดยางติดกับขอบล้อ ขอบยางทำขึ้นจากหลายส่วน ซึ่งรวมถึงขดลวด แกน ยาง และผ้าใบหุ้มเส้นลวด โดยทั่วไปมักมีการยึดขอบล้อเล็กน้อย เพื่อให้ในกรณีที่เกิดการลดความดันลมอย่างฉับพลันขณะขับขี่ ยางจะไม่หลุดออกจากขอบล้อ.

1 2 3 4 5 6 7

TOP

It is