ขนาด และ ข้อมูลจำเพาะ

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับการเปลี่ยนยางขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่คุณเป็นเจ้าของและสไตล์การขับขี่ของคุณ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่น่าพอใจ การนำปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มาพิจารณาเมื่อทำการเลือกผลิตภัณฑ์ Hankook ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ.

คลิกที่ปุ่มสำหรับคำศัพท์และความหมายของส่วนต่าง ๆ ของยางรถยนต์นั่ง!

ความกว้างภาคตัดของยาง

ระยะห่าง (มม.) เป็นเส้นตรงระหว่างแก้มยางที่ติดกับขอบล้อที่มีความดันลมมาตรฐานและไม่มีการรับน้ำหนัก.

205 /75ZR 15

ความสูงภาคตัดของยาง

ครึ่งหนึ่งของระยะห่างที่เป็นความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยางและเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบล้อ.

อัตราส่วนลักษณะยาง

อัตราส่วนความสูงของภาคตัดต่อความกว้างภาคตัด.
* อัตราส่วนลักษณะยาง = (ความสูง) / (ความกว้าง) X 100

205/75ZR15

เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของยาง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยางที่ติดเข้ากับขอบล้อที่มีความดันลมมาตรฐานและไม่มีการรับน้ำหนัก.

205/75 ZR 15

เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบล้อ

ระยะห่างระหว่างฐานขอบล้อที่สัมผัสกับริมขอบล้อ (เกือบเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของยาง).

205/75 ZR 15


TOP

It is