น้ำหนักบรรทุก และ ความเร็ว

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

สัญลักษณ์ความเร็วบ่งชี้ถึงความเร็วสูงสุดที่น้ำหนัก (โดยยกเว้นน้ำหนัก เมื่อความเร็ว
เท่ากับหรือมากกว่า 210 กม./ชม.) ที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่ายางสามารถรองรับได้.

ยางของฉันมีความเร็วสูงสุดเท่าไหร่?
กรอกสัญลักษณ์ความเร็วของยางของคุณในช่องว่างและกดปุ่ม “ตกลง”!

=  กม/ชั่วโมง ตกลง

ความเร็วตามสัญลักษณ์ความเร็ว

1กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม/ชม) = 0.621371 ไมล์/ชม
การกำหนดอัตราความเร็ว
การกำหนดอัตราความเร็ว
รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง
A1 5 3 L 120 75
A2 10 6 M 130 81
A3 15 9 N 140 87
A4 20 12 P 150 94
A5 25 16 Q 160 99
A6 30 19 R 170 106
A7 35 22 S 180 112
A8 40 25 T 190 118
B 50 31 U 200 124
C 60 37 H 210 130
D 65 40 V 240 149
E 70 43 Z มากกว่า 240 มากกว่า 149
F 80 50 W 270 168
G 90 56 (W) มากกว่า 270 มากกว่า 168
J 100 62 Y 300 186
K 110 68 (Y) มากกว่า 300 มากกว่า 186

TOP

It is