น้ำหนักบรรทุก และ ความเร็ว

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

สัญลักษณ์ความเร็วบ่งชี้ถึงความเร็วสูงสุดที่น้ำหนัก (โดยยกเว้นน้ำหนัก เมื่อความเร็ว
เท่ากับหรือมากกว่า 210 กม./ชม.) ที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่ายางสามารถรองรับได้.

ยางของฉันมีความเร็วสูงสุดเท่าไหร่?
กรอกสัญลักษณ์ความเร็วของยางของคุณในช่องว่างและกดปุ่ม “ตกลง”!

=  กม/ชั่วโมง ตกลง

ความเร็วตามสัญลักษณ์ความเร็ว

1กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม/ชม) = 0.621371 ไมล์/ชม
การกำหนดอัตราความเร็ว
การกำหนดอัตราความเร็ว
รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง รหัส กม/ชม ไมล์ต่อชั่วโมง
A1 5 3 L 120 75
A2 10 6 M 130 81
A3 15 9 N 140 87
A4 20 12 P 150 94
A5 25 16 Q 160 99
A6 30 19 R 170 106
A7 35 22 S 180 112
A8 40 25 T 190 118
B 50 31 U 200 124
C 60 37 H 210 130
D 65 40 V 240 149
E 70 43 Z มากกว่า 240 มากกว่า 149
F 80 50 W 270 168
G 90 56 (W) มากกว่า 270 มากกว่า 168
J 100 62 Y 300 186
K 110 68 (Y) มากกว่า 300 มากกว่า 186

TOP

It is