หน้าที่ของยาง

แม้ว่ามีการคิดกันอย่างง่ายว่าหน้าที่หลักของยาง คือ เพื่อรองรับน้ำหนักของยานพาหนะและส่งผ่านแรงฉุดลากและแรงเบรกไปยังพื้นถนนนั้น แต่ Hankook กลับก้าวไปอีกขั้นโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเพื่อให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สบายมากที่สุด.

หน้าที่หลักของยาง

Support vehicle load
Absorb road shocks
Transmit traction and breaking forces to the road surface
Change and maintain the direction of travel

ยางได้รับการออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักของยานพาหนะ ดูดซับการสั่นสะเทือนจากความไม่ราบเรียบของพื้นถนน ส่งผ่านแรงฉุดลาก แรงบิด และแรงเบรกไปยังพื้นถนน และรักษาและเปลี่ยนทิศทางของการเดินทาง เพื่อให้เกิดหน้าที่พื้นฐานทั้งสี่อย่างนี้ ยางจึงต้องทำจากยางมีความยืดหยุ่นและเติมลมด้วยลมความดันสูง ยางในในยางใช้เพื่อรักษาความดันลมที่เหมาะสม แต่ยางในเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาความดันลมให้สูงพอที่จะรองรับน้ำหนักของยานพาหนะหรือไม่สามารถทนทานพอที่จะทนต่อการเกิดความเสียหายหรือการสั่นสะเทือนได้.

โครงยางปกป้องยางในที่เติมลมแล้วด้วยลมความดันสูงและรองรับน้ำหนักของยานพาหนะ ชั้นยางหนาที่ติดกับส่วนของยางที่สัมผัสกับถนน สามารถทนต่อการเกิดความเสียหายหรือการสึกภายนอกได้ มีการปรับความเหมาะสมของลายดอกยางเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะของยานพาหนะเป้าหมาย.

โครงสร้างแข็งเป็นส่วนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจในยางได้ เนื่องจากยางจะติดอยู่บนขอบล้อ และชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวต้องประกอบติดกันอย่างแข็งแรง ด้วยอุปสงค์ที่กำลังเติบโตขึ้นของยานพาหนะสมรรถนะสูงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ปัจจุบันจึงมีการพัฒนายางหลายชนิดที่มีหน้าที่และสมรรถนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น.


TOP

It is