การขับขี่ในสภาพถนนเปียก

สมรรถนะในการเกาะถนน พลังเบรก และการระบายน้ำของยางของคุณมีความสำคัญมากขึ้นในยามฝนตก เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายในการขับขี่บนพื้นผิวที่เปียกและข้อควรระวังบางประการที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย.

ความท้าทายในการขับขี่บนพื้นผิวเปียก

wet driving

เนื่องจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการขับขี่บนพื้นผิวเปียกสูงพอ ๆ กับการขับขี่บนหิมะ ผู้ขับขี่จึงต้องทราบความเสี่ยงในการขับขี่บนพื้นผิวเปียกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย.

สภาพที่ไม่ปกติมากมายสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อขับขี่บนถนนเปียก ตัวอย่างเช่น ยางสามารถเหินน้ำบนพื้นผิวน้ำได้ ซึ่งทำให้สูญเสียทิศทางชั่วขณะ อีกทั้ง การยึดเกาะถนนยังลดลงเมื่อขับขี่บนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะ ดังนั้น ระยะห่างในการเบรกต้องไกลขึ้น.

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

  • ยางที่มีการสึกมากมีสมรรถนะด้อยลงสำหรับการขับขี่บนพื้นผิวเปียก โปรดตรวจสอบการสึกของยางล่วงหน้า.
  • ลดความเร็วในการขับขี่ก่อนเลี้ยว ขณะเลี้ยว ให้รักษาความเร็วให้คงที่.
  • หากคุณสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนยานพาหนะขณะขับขี่บนพื้นผิวเปียก อย่าเหยียบเบรกหรือคันเร่งทันที อีกทั้ง เมื่อใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบคันเร่งอย่างเบา ๆ อย่าหักพวงมาลัยทันทีจนกว่าคุณจะควบคุมการเคลื่อนยานพาหนะได้.
  • ขับขี่ด้วยมือทั้งสองข้าง.

TOP

It is