การตั้งศูนย์

เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การลื่นไถล เสียง และการสึก จำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ล้อและวิธีการตรวจสอบ.

เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน การลื่นไถล เสียง และการสึก จำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ล้อและวิธีการตรวจสอบ.

ความสำคัญของการตั้งศูนย์ล้อ

วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ล้อ คือ เพื่อปรับการเกาะถนนด้วยล้อหน้าขณะขับขี่ หากการตั้งศูนย์ล้อไม่ตรง อายุของยางจะสั้นลง พร้อมทั้งสมรรถนะของรถและสมรรถนะในการใช้ถนนยังจะลดลงด้วย.

ชนิดของการตั้งศูนย์ล้อ

เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่คำว่า.
 • คาสเตอร์

  hankook-tire-wheel-alignment-caster-image

  คาสเตอร์

  คำจำกัดความของคาสเตอร์ คือ มุมที่สร้างขึ้นโดยแกนของการบังคับเลี้ยวและเส้นที่ทำแนวตั้งกับพื้นดินเมื่อมองจากด้านข้าง คาสเตอร์เป็นบวก หากแกนทำมุมย้อนกลับ และเป็นลบ หากไปข้างหน้า โดยปกติแล้ว คาสเตอร์ที่เป็นบวกจะทำให้ยานพาหนะมีความเสถียรมากขึ้นที่ความเร็วสูง.

 • แคมเบอร์

  hankook-tire-wheel-alignment-camber-image

  แคมเบอร์

  คำจำกัดความของแคมเบอร์ คือ มุมที่สร้างขึ้นโดยแกนของการบังคับเลี้ยวและเส้นที่ทำแนวตั้งกับพื้นดินเมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง หากด้านบนของยางไกลออกไปมากกว่าด้านล่าง (กล่าวคือ ห่างจากเพลา) จะเรียกว่า แคมเบอร์เป็นบวก หากด้านล่างของยางไกลออกไปมากกว่าด้านบน จะเรียกว่า แคมเบอร์เป็นลบ หากยางตั้งอยู่ในแนวตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ จะเรียกว่า แคมเบอร์เป็นกลาง.

  ด้วยการพัฒนาช่วงล่างและเทคโนโลยีของยานพาหนะ ยานพาหนะส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงมีแคมเบอร์เป็นลบ ซึ่งเพิ่มพื้นที่สัมผัสของยางด้านนอกและให้สมรรถนะในการเข้าโค้งที่มีความเสถียร.

 • โทหรือปลาย

  hankook-tire-wheel-alignment-toe-image

  โทหรือปลาย

  คำจำกัดความของโท คือ มุมที่สร้างขึ้นโดยทิศทางของยางและทิศทางของยานพาหนะเมื่อมองจากด้านบน หากด้านหน้าของยางเข้าข้างใน จะเรียกว่า โทอิน หากออกข้างนอก จะเรียกว่า โทเอาต์ โดยปกติแล้ว โทเอาต์ที่มากเกินไปมักเป็นสาเหตุให้พื้นผิวภายในของดอกยางเกิดการสึกเร็ว และกลับกัน โทอินที่มากเกินไปเป็นสาเหตุให้พื้นผิวภายนอกของดอกยางเกิดการสึกเร็ว ทั้งสองกรณีส่งผลให้ความสบายในการขับขี่แย่ลงและประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงลดลง.

เวลาที่ต้องตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ

Hankook ขอแนะนำให้ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทุกปีหรือทุก 20,000 กม.
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ,
 • หลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์.
 • หลังจากเปลี่ยนยางใหม่.
 • เมื่อบนไหล่ยางมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกัน.
 • เมื่อพวงมาลัยไม่เสถียรและ/หรือสั่น.
 • เมื่อการขับขี่ไม่สบายหรือประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงแย่ลง.

TOP

It is