การสึกหรอของดอกยาง

การสึกหรอของดอกยางส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และประสิทธิภาพของยานพาหนะโดยตรง ผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางเป็นประจำ.

ความสำคัญของการตรวจสอบการสึกหรอของดอกยาง

ยิ่งร่องยางที่อยู่บนพื้นผิวของยางลึกเท่าไร ยางก็ยิ่งมีการยึดเกาะดีขึ้นเท่านั้น คุณสามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดด้วยการตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางเป็นประจำ.

ช่วงเวลาที่แนะนำระหว่างการตรวจสภาพแต่ละครั้ง

Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบยางของคุณก่อนและหลังการเดินทางระยะไกล.

tread-wear-indicator
< ตัวบ่งชี้การสึกของดอกยาง >

การตรวจสอบการสึกหรอของดอกยางด้วยสะพานยาง

คุณสามารถตรวจสอบความลึกของร่องโดยใช้เกจวัดความลึกของดอกยางหรือโดยการสังเกตตัวบ่งชี้การสึกของดอกยางที่ด้านล่างของร่อง ซึ่งเป็นตำแหน่งบนไหล่ยางที่มีเครื่องหมาย “▲” กำกับอยู่ เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนยางตอนที่ร่องยังคงมีความลึกน้อยกว่า 2 มม.


TOP

It is