การจัดเก็บ

สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษายางมีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของยาง เรียนรู้การเก็บรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยางและเพื่อสมรรถนะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษายางมีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของยาง
เรียนรู้การเก็บรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยางและเพื่อสมรรถนะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

สิ่งที่จำเป็นในการเก็บยาง

วิธีการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อลักษณะและประสิทธิภาพของยาง การเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง.

 

วิธีการเก็บยางและจุดที่ควรพิจารณา

ควรเก็บยางให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็น แห้ง สะอาด และอยู่ในร่ม

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งความร้อนและโอโซน เช่น ท่อน้ำร้อนและเครื่องปั่นไฟ.
  • หมั่นดูแลความสะอาดพื้นผิวยางและป้องกันไม่ให้สัมผัสจาระบี น้ำมันเบนซิน หรือสารอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อยาง.
  • หลีกเลี่ยงจุดยางที่สึกหรอจนเรียบ.

เก็บพร้อมล้อ

If Storing with the Wheel

เก็บแบบไม่มีล้อ

If Storing Without the Wheel

TOP

It is