การจัดเก็บ

สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษายางมีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของยาง เรียนรู้การเก็บรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยางและเพื่อสมรรถนะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษายางมีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของยาง
เรียนรู้การเก็บรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยางและเพื่อสมรรถนะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

สิ่งที่จำเป็นในการเก็บยาง

สภาพในการเก็บที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลลบต่อลักษณะภายนอกและสมรรถนะของยางได้ Hankook ขอแนะนำให้ดูคู่มือในการเก็บยาง.

วิธีการเก็บยางและจุดที่ควรพิจารณา

ก่อนเก็บยาง โปรดตรวจสอบความลึกและ/หรือความเสียหายของดอกยาง และเก็บตามคำแนะนำต่อไปนี้.

หากเก็บร่วมกับล้อ

If Storing with the Wheel

หากเก็บโดยไม่มีล้อ

If Storing Without the Wheel
  • ก่อนถอดยางออกจากรถ ให้ทำเครื่องหมายในตำแหน่งที่ติดยาง.
  • โดยปกติแล้ว การสลับยางหน้าและหลังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางเมื่อคุณนำมาใช้อีกครั้งในภายหลัง.
  • ล้างล้อและยางให้ทั่วด้วยน้ำ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ทำให้แห้งเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ.
  • ขจัดฝุ่นและหินออกจากด้านในของร่องยาง.
  • หากยางประกอบเข้ากับขอบล้อแล้ว ให้กองซ้อนกันเพื่อเก็บ หากยังไม่ประกอบยางเข้ากับขอบล้อ ให้วางตั้งเมื่อเก็บ.
  • เก็บยางในที่เย็นโดยหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อย่าเก็บยางใกล้/ติดกับเชื้อเพลิงแกโซลีน น้ำมัน หรือสารเคมีอื่น ๆ.

TOP

It is