การเปลี่ยนยาง

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและสบาย ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ขับขี่ทุกคนทราบเวลาและวิธีการเปลี่ยนยางใหม่.

ความสำคัญของการเปลี่ยนยางใหม่

การเปลี่ยนยางในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และยังส่งผลต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของยานพาหนะ.

 

เวลาที่ต้องเปลี่ยนยางใหม่

วิธีการเปลี่ยนยางใหม่

ในกรณีที่ยางและล้อเสียหาย แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การเปลี่ยนยางใหม่ควรดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเท่านั้น.

  • < ถอดยางและล้อออกจากยานพาหนะ. >

  • < หลังจากแยกยางและล้อออกแล้ว ให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่. >

  • < ตรวจสอบการถ่วงยาง. >

  • < ติดตั้งยางที่ติดใหม่และล้อบนยานพาหนะ. >

เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนยางใหม่

  • โดยปกติแล้ว ควรเปลี่ยนยางทั้งสี่เส้นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนยางเพียงสองเส้น ยางชุดใหม่ควรใส่ที่ล้อหลัง.
  • หากเปลี่ยนยางเพียงเส้นเดียวอาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลของยางด้านซ้าย/ขวา และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยานพาหนะ.

TOP

It is