การเปลี่ยนยาง

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและสบาย ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ขับขี่ทุกคนทราบเวลาและวิธีการเปลี่ยนยางใหม่.

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและสบาย ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ขับขี่ทุกคนทราบเวลาและวิธีการเปลี่ยนยางใหม่.

ความสำคัญของการเปลี่ยนยางใหม่

การเปลี่ยนยางใหม่ในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และยังมีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของยานพาหนะด้วย.

  • ในกรณีที่ยางเกิดการสึกกร่อนรุนแรง.
  • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากการเจาะยาง.

วิธีการเปลี่ยนยางใหม่

ในกรณีที่ยางและล้อเสียหาย แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การเปลี่ยนยางใหม่ควรดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเท่านั้น.

  • < ถอดยางและล้อออกจากยานพาหนะ. >

  • < หลังจากแยกยางและล้อออกแล้ว ให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่. >

  • < ตรวจสอบการถ่วงยาง. >

  • < ติดตั้งยางที่ติดใหม่และล้อบนยานพาหนะ. >

เคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนยางใหม่

  • การเปลี่ยนยางสองเส้นบนเพลาหนึ่งในเวลาเดียวกันจะดีที่สุด.
  • โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนยางเพียงหนึ่งเส้นจากสองเส้นบนเพลาเดียวกันมักทำให้ยานพาหนะเกิดความไม่สมดุล.

TOP

It is