เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณค้นดูเว็บไซต์นี้ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับให้เราใช้คุกกี้ได้. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

close

ความดันลมยาง

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS)
LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้
SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

ความสำคัญของความดันของยาง

  • รักษาความดันลมให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงอายุของยาง และต้นทุนด้านเชื้อเพลง.
  • หากลมยางอ่อนลงมากเฉลี่ย 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI: ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบยางทุกเส้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยางสำรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนเดินทางไกล.

ช่วงเวลาที่แนะนำ

ควรตรวจสอบความดันของยางทุกเดือน.

Tire pressure and tyre life
< ความดันของยางและอายุของยาง >

การตรวจสอบความดันของยางที่เหมาะสม

air-pressure-location-01
< ประตูด้านข้างผู้ขับขี่ >
air-pressure-location-02
< ด้านในฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง >

Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความดันของยางของคุณเดือนละครั้ง.

ระดับความดันลมที่เหมาะสมสำหรับยางของคุณสามารถดูได้จากด้านในประตูรถ ด้านในฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือในคู่มือรถ (ตำแหน่งของสติกเกอร์สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ).

อย่าเปรียบเทียบความดันลมยางของคุณกับความดันสูงสุดที่แสดงอยู่บนแก้มยาง.

วิธีการตรวจสอบความดันของยาง

  • 1) ซื้อเกจวัดความดันลมที่ได้รับการรับรองหรือนำยานพาหนะของคุณไปยังศูนย์บริการ (หรือสถานีบริการน้ำมัน) ใกล้เคียงเพื่อรับการตรวจสภาพ.
  • 2) ต้องตรวจสอบยางในสถานะ “เย็น” (อย่างน้อยสามชั่วโมงหลังจากการขับขี่).
  • 3) สอดเกจเข้าไปในวาล์ว.
  • 4) เปรียบเทียบระดับความดันลมที่วัดได้กับระดับที่แสดงอยู่บนประตูรถ.
  • - ในกรณีที่มีความดันสูงกว่าที่แนะนำไว้ ปล่อยลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.
  • - ในกรณีที่มีความดันต่ำกว่าที่แนะนำไว้ เติมลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.

TOP

It is