ความดันลมยาง

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS) LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้ SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาง ประกอบด้วยตัวเลขดัชนี้การรับน้ำหนัก (Load Index, LI) และสัญลักษณ์ความเร็ว (Speed Symbol, SS)
LI หมายถึง น้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรองรับได้
SS หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถเกาะถนนได้.

ความสำคัญของความดันของยาง

  • รักษาความดันลมให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงอายุของยาง และต้นทุนด้านเชื้อเพลง.
  • หากลมยางอ่อนลงมากเฉลี่ย 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI: ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบยางทุกเส้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยางสำรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนเดินทางไกล.

ช่วงเวลาที่แนะนำ

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งและก่อนเดินทางระยะไกล.

สถานะแรงดันลมยาง

Tire pressure and tyre life
< ความดันของยางและอายุของยาง >
Tire pressure and tyre life
  • แรงดันลมยางต่ำ: แรงดันลมยางต่ำจะทำให้ส่วนสัมผัสเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดแรงที่มากเกินที่บริเวณขอบหน้ายางด้านใดด้านหนึ่ง การฉีกขาดที่ด้านนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อยางในแต่ละส่วนได้ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้แก้มยางปูดมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตราย เมื่อเทียบกับยางที่มีแรงดันลมยางเหมาะสม

  • แรงดันอากาศสูง: เนื่องจากยางที่มีลักษณะพองตัวคล้ายลูกโป่ง แรงจะอยู่ตรงศูนย์กลาง แรงดันที่ส่งผลต่อพื้นผิวไม่เท่ากันจะเป็นสาเหตุของการสึกหรอของดอกยางที่ผิดปกติ

การตรวจสอบความดันของยางที่เหมาะสม

air-pressure-location-01
< ประตูด้านข้างผู้ขับขี่ >

Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความดันของยางของคุณเดือนละครั้ง.

ระดับแรงดันลมยางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยางของคุณสามารถดูได้ที่ประตูรถยนต์ด้านใน หรือในคู่มือรถยนต์ (ตำแหน่งของสติกเกอร์สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ).

หมายเลขที่แก้มยาง หมายถึงแรงดันลมยางสูงสุด ดังนั้น ห้ามเติมลมเกินหมายเลขดังกล่าว.

วิธีการตรวจสอบความดันของยาง

  • 1) ซื้อเกจวัดความดันลมที่ได้รับการรับรองหรือนำยานพาหนะของคุณไปยังศูนย์บริการ (หรือสถานีบริการน้ำมัน) ใกล้เคียงเพื่อรับการตรวจสภาพ.
  • 2) ต้องตรวจสอบยางในสถานะ “เย็น” (อย่างน้อยสามชั่วโมงหลังจากการขับขี่).
  • 3) สอดเกจเข้าไปในวาล์ว.
  • 4) เปรียบเทียบระดับความดันลมที่วัดได้กับระดับที่แสดงอยู่บนประตูรถ.
  • - ในกรณีที่มีความดันสูงกว่าที่แนะนำไว้ ปล่อยลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.
  • - ในกรณีที่มีความดันต่ำกว่าที่แนะนำไว้ เติมลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.

TOP

It is