การบำรุงรักษา

การสึกของยางมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และสมรรถนะของยานพาหนะโดยตรง ผู้ขับขี่จำเป็นต้องทราบโดยละเอียดถึงวิธีการตรวจสอบการสึกของยางเป็นประจำ.

การสึกของยางมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และสมรรถนะของยานพาหนะโดยตรง ผู้ขับขี่จำเป็นต้องทราบโดยละเอียดถึงวิธีการตรวจสอบการสึกของยางเป็นประจำ.

ความสำคัญของการตรวจหาการสึกของยาง

ยิ่งร่องที่เป็นช่องทางรอบวงหรือทางระบายน้ำลึกเท่าใด ยางก็จะยิ่งมีการยึดเกาะถนนมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดโดยการตรวจสอบการสึกของยางเป็นประจำ.

ช่วงเวลาที่แนะนำระหว่างการตรวจสภาพแต่ละครั้ง

Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการสึกของยางเดือนละครั้ง และควรตรวจสอบสภาพยางรถยนต์อีกครั้ง หากมีการเดินทางระยะไกล.

tread-wear-indicator
< ตัวบ่งชี้การสึกของดอกยาง >

ตัวบ่งชี้การสึกของดอกยาง

คุณสามารถตรวจสอบความลึกของร่องโดยใช้เกจวัดความลึกของดอกยางหรือโดยการสังเกตตัวบ่งชี้การสึกของดอกยางที่ด้านล่างของร่อง ซึ่งเป็นตำแหน่งบนไหล่ยางที่มีเครื่องหมาย “▲” กำกับอยู่ เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนยางตอนที่ร่องยังคงมีความลึกน้อยกว่า 2 มม.


TOP

It is