การถ่วงล้อ

ตรวจสอบความสมดุลของยางทุกครั้ง หากพบว่ามีการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์หรือเสียงผิดปกติในรถ เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความสมดุลยาง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยในการขับขี่ คุณสามาระตรวจสอบยางและวิธีใช้มาตรวัด.

ตรวจสอบความสมดุลของยางทุกครั้ง หากพบว่ามีการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์หรือเสียงผิดปกติในรถ เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความสมดุลยาง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยในการขับขี่ คุณสามาระตรวจสอบยางและวิธีใช้มาตรวัด.

ความสำคัญของการถ่วงยาง

การถ่วงยางเป็นกระบวนการในการชดเชยน้ำหนักของยางและล้อหลังการประกอบ หากไม่มีการถ่วงยางอย่างเหมาะสม จะเพิ่มการสั่นสะเทือนและเป็นสาเหตุให้เกิดความเค้นในยานพาหนะของคุณได้.

เวลาที่ต้องตรวจสอบการถ่วงยาง

หากคุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนจากยาง ให้ไปพบช่าง โดยช่างจะติดน้ำหนักถ่วงเข้ากับด้านนอกหรือด้านในของล้อเพื่อต้านแรงหนีศูนย์กลางบนพื้นที่หนักขณะที่ล้อกำลังหมุนอยู่.

วิธีการถ่วงยางและล้อ

เพื่อทำการถ่วงส่วนประกอบของยางและล้อ สามารถใช้น้ำหนักถ่วงเมื่อจุดใดจุดหนึ่งเบาหรือหนักกว่าที่ควรจะเป็น.

คลิกที่ ‘การถ่วง’ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่วงยาง!

น้ำหนัก 18.40 kg

น้ำหนัก 18.00 kg

0.1kg 0.1kg 0.1kg 0.1kg
การถ่วงล้อ

TOP

It is