คำขอให้วางจำหน่ายยาง

หากคุณต้องการวางจำหน่ายยางจากสายผลิตภัณฑ์ของ Hankook โปรดระบุรายละเอียดในช่องว่างด้านล่าง เราจะนำคำขอของคุณมาพิจารณาสำหรับแผนการขายในอนาคต.

ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาง
ชนิดของรถยนต์
ขนาด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้อสังเกตเพิ่มเติม คุณสามารถกรอกได้สูงสุด 500 ตัวอักษร.

TOP

It is