Kinergy GT

ยางทุกฤดูแกรนด์ทัวริ่ง

Kinergy GT ดู

 • All Season

  ทุกสภาพอากาศ

 • Dry

  แห้ง

 • Wet

  เปียก

 • Noise

  เสียง

 • Comfort

  นุ่มนวล

 • Wear

  การสึกหรอ

 • Eco

  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใหม่
 • winter_ms

  M + S : Mud + Snow

Ventus S1 noble2

ยางสำหรับทุกฤดูประสิทธิภาพระดับพรีเมียม

Ventus S1 noble2 ดู

 • All Season

  ทุกสภาพอากาศ

 • Dry

  แห้ง

 • Wet

  เปียก

 • Noise

  เสียง

 • Comfort

  นุ่มนวล

 • Wear

  การสึกหรอ

ใหม่
 • winter_ms

  M + S : Mud + Snow

Ventus V2 concept2

ยางทุกฤดูที่มีประสิทธิภาพสมดุล

Ventus V2 concept2 ดู

 • All Season

  ทุกสภาพอากาศ

 • Dry

  แห้ง

 • Wet

  เปียก

 • Noise

  เสียง

 • Comfort

  นุ่มนวล

 • Wear

  การสึกหรอ

ใหม่
 • winter_ms

  M + S : Mud + Snow

Kinergy EX

ความสมดุลสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

Kinergy EX ดู

 • All Season

  ทุกสภาพอากาศ

 • Dry

  แห้ง

 • Wet

  เปียก

 • Noise

  เสียง

 • Comfort

  นุ่มนวล

 • Wear

  การสึกหรอ

ใหม่
 • winter_ms

  M + S : Mud + Snow


TOP

It is